Veelgestelde vragen Bungalowparken Toenakkers, De Brinkskamp en De Tilkampen

Voor de bungalowparken Toenakkers, De Brinkskamp en De Tilkampen zijn er nog geen toekomstplannen bekend. We gaan binnenkort daarom eerst onderzoeken welk toekomstplan haalbaar is en wat de wensen van bungaloweigenaren zijn. Bureau Ruimte & Vrije Tijd voert dit onderzoek uit.

Algemene vragen

Drenthe is dé vrijetijdsprovincie van Nederland. Veel toeristen en vakantiegangers brengen hun vakantie door op één van de vakantieparken in onze gemeente. We zijn trots op deze parken en willen deze sterker op de kaart zetten. Dat doen we met het programma Vitale Vakantieparken Coevorden. Samen met eigenaren, verhuurders en ondernemers gaan we aan de slag met de vakantieparken. Zodat de vakantieparken passen bij de wensen van vakantiegangers. En daarmee de leefbaarheid, economische situatie en werkgelegenheid van deze parken en hun omgeving verbetert.

Het programma Vitale Vakantieparken Coevorden is onderdeel van het provinciale programma Vitale Vakantieparken Drenthe.

De parken Toenakkers, De Brinkskamp en De Tilkampen vallen – samen met 16 andere vakantieparken in de gemeente – onder het programma Vitale Vakantieparken Coevorden. Voor deze parken is er nog geen toekomstrichting. Daarom gaat Bureau Ruimte & Vrije Tijd dit in de komende maanden onderzoeken.

De gemeenteraad van Coevorden heeft in 2020 voor de meeste vakantieparken besloten welk toekomstperspectief haalbaar en goed is voor deze parken. Voor Toenakkers, De Tilkampen en De Brinkskamp/Binnenveld is er nog geen toekomstrichting. Er zijn 3 richtingen denkbaar:

  1. Werken aan een nieuwe toekomst: sommige vakantieparken zijn niet meer vitaal, bijvoorbeeld omdat mensen er permanent wonen of omdat er sociale problematiek of criminaliteit is. Tegelijkertijd hebben deze parken nog wel kansen om in de toekomst een fijne plek te zijn voor vakantiegangers. Bijvoorbeeld door de ligging van het park en voorzieningen. Bij deze parken werken we aan een nieuwe recreatieve toekomst. We maken samen met park- en bungaloweigenaren een toekomstplan en stoppen het permanent wonen op de parken.
  2. Als recreatie niet langer kan: op sommige vakantieparken wordt niet of nauwelijks gerecreëerd. Ze zijn bij vakantiegangers niet langer in trek en hebben geen toekomstperspectief. Voor die parken zoeken we een nieuwe bestemming. We onderzoeken bijvoorbeeld of we het park kunnen veranderen naar een park waar mensen mogen wonen. Of we geven het park terug aan de natuur. Samen met park- en bungaloweigenaren maken we hiervoor een plan.
  3. Uitblinkers: andere vakantieparken in onze gemeente zijn echte uitblinkers. Dat zijn vakantieparken met een hoge kwaliteit waar mensen uit binnen- en buitenland graag hun vakantie doorbrengen. We helpen deze parken om zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door ze de ruimte te geven om nieuwe plannen te ontwikkelen. Of door ze te helpen met een subsidie.

Het uitgangspunt hierbij is dat elk park één plan heeft. Dus recreatie óf een andere bestemming, en geen combinatie van beide.

Het doel van het programma Vitale Vakantieparken is dat de vakantieparken in de gemeente Coevorden weer gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is: een fijne plek bieden aan vakantiegangers. We bekijken voor elk park wat het gebruik op dit moment is en of het park nog een fijne plek is voor vakantiegangers. Is dat niet zo, dan maken we samen met bewoners en eigenaren een plan om het park weer geschikt te maken voor vakantiegangers. Is het park niet meer geschikt voor recreatie, dan kan het park misschien veranderen naar een woonpark of andere bestemming.

Voor alle parken geldt op dit moment dat de bestemmingsplannen het uitgangspunt ‘recreatie’ hebben.

Het onderzoek van Bureau Ruimte & Vrije Tijd moet laten zien welk einddoel goed en haalbaar is voor elk park. Dat kan recreatie of een andere bestemming zijn. Het uitgangspunt is één plan voor elk park.

Op 20 oktober 2020 is het plan besproken in de gemeenteraad. Het actieprogramma Vitale Vakantie Parken Drenthe met bijlagen staat openbaar opAgenda Raad dinsdag 20 oktober 2020externe-link-icoon. U kunt het ZKA-rapport (vitaliteit verblijfssector in Drenthe) en de samenvatting van het RIEC-onderzoek (problematiek op vakantieparken) aanvragen via vvp-coevorden@coevorden.nl.

Er is soms wat verwarring over het woord ‘vakantiepark’. Bijvoorbeeld omdat er individuele bungalows staan en er geen algemene voorzieningen zijn. Wij bedoelen in dit geval het bestemmingsplangebied ‘Meppen Toenakkers’, ‘Gees, de Tilkampen’ en ‘Oosterhesselen, ’t Binnenveld’. 

U deze bestemmingsplannen terugvinden via Regels op de kaartexterne-link-icoon.

Het uitgangspunt is 1 park (of: bestemmingsplangebied), 1 plan. Dus óf wonen óf recreatie. Als het park verandert naar wonen, dan mogen eigenaren zelf bepalen of zij mee veranderen of niet. Doen zij niet mee, dan komen zij in het overgangsrecht en mogen ze hun bungalow recreatief blijven gebruiken. Als de bestemming van het park ‘recreatie’ blijft, dan is wonen alleen mogelijk voor mensen die daar toestemming (een persoons- of perceelsgebonden beschikking) voor hebben. Dit geldt voor beschikkingen die al zijn uitgegeven. De gemeente geeft geen nieuwe beschikkingen meer af.

Vragen over het onderzoek

Bureau Ruimte en Vrije Tijd onderzoekt of een recreatieve toekomst haalbaar is voor de vakantieparken. En zo ja, wat hiervoor nodig is. Het onderzoeksbureau bezoekt eerst het park om een goede indruk van de omgeving te krijgen. Daarna gaan zij in gesprek met bungaloweigenaren via een vragenlijst en persoonlijke gesprekken. Met alle opgehaalde informatie en het bureauonderzoek maken zij een rapport met hun conclusies. Daarna gaat de gemeente verder in gesprek met bungaloweigenaren over de resultaten en volgende stappen.

Bureau Ruimte & Vrije Tijd voert binnenkort verschillende onderzoeken uit om te bepalen welk einddoel goed en haalbaar is voor elk park. Dat heet een vitaliteitsscan. Hierbij kijken zij naar verschillende dingen, zoals:

  • Bestaande regels van de gemeente en provinciale omgevingsverordening
  • Gebruik van huisjes op dit moment
  • Wensen van bungaloweigenaren

Nee, zij zijn in deze geen officiële gesprekspartners. Op dit moment zijn dit alleen de bungaloweigenaren in het gebied.

Bureau Ruimte en Vrije Tijd gaat op verschillende manieren in gesprek met bungaloweigenaren. Bijvoorbeeld via een vragenlijst en persoonlijke gesprekken. Wilt u hieraan meedoen? Geef dan uw e-mailadres en telefoonnummer door via vvp-coevorden@coevorden.nl. Geef hierbij aan voor welk park u mee wilt doen. Als het onderzoeksrapport klaar is deelt Bureau Ruimte en Vrije Tijd deze met de bungaloweigenaren. Zij kunnen daar hun reactie op geven.

Bij revitaliseren (houden van recreatiebestemming) hoeft de gemeenteraad geen besluit te nemen. Zij nemen alleen een besluit als de bestemming gaat veranderen. Wanneer er toestemming is van de raad om te gaan veranderen naar wonen moeten er nog andere stappen worden genomen om de bestemming te kunnen veranderen.

Bureau Ruimte en Vrije Tijd verwacht dat het onderzoeksrapport eind januari klaar is. Zij informeren de bungaloweigenaren hierover. Bungaloweigenaren kunnen hier ook nog een reactie op geven. Daarna maakt Bureau Ruimte en Vrije Tijd het rapport definitief.

Het onderzoeksbureau gebruikt de informatie die u deelt alleen om het onderzoek naar de recreatieve toekomst van het park uit te voeren. Het wordt niet gebruikt om bijvoorbeeld een dossier op te bouwen over hoe u uw bungalow gebruikt. Dit mogen wij niet doen en zullen wij daarom ook niet doen.

Zolang het onderzoek van Bureau Ruimte en Vrije Tijd bezig is en wij in gesprek zijn met bungaloweigenaren over de toekomst van het park, handhaven wij niet op permanent wonen.

Vragen over veranderen naar wonen

Als uit het onderzoek blijkt dat uw park kan veranderen naar een park om te wonen, dan vinden er eerst een aantal onderzoeken plaats. Daarbij onderzoeken we bijvoorbeeld de staat en waarde van de bungalows. En we brengen in kaart wat het veranderen naar wonen voor u als bungaloweigenaar kost. Het voordeel van zo’n gezamenlijke verandering is dat de te maken kosten gedeeld kunnen worden door meerdere bungaloweigenaren.

De bungaloweigenaren op het park maken uiteindelijk zelf de keuze om te veranderen naar wonen of niet. Als het park verandert naar een woonbestemming, bent u niet verplicht om er te wonen. Wilt u uw bungalow recreatief blijven gebruiken, dan komt u in het overgangsrecht terecht. Als u daarna alsnog wilt veranderen naar wonen, dan betaalt u alle kosten hiervoor zelf.

Dit brengen we samen met bungaloweigenaren in kaart als blijkt dat veranderen naar wonen een realistisch toekomst doel is voor het park.

Vragen over het afvalbeleid

U mag als bungaloweigenaar de containers en milieupas weigeren. Maar u bent dan nog steeds verplicht om afvalstoffenheffing te betalen. Dat vervalt niet als u er geen gebruik van maakt.

U kunt contact opnemen met onze beleidsadviseur afval en grondstoffen bij de gemeente Coevorden. Dit kan via info@coevorden.nl of 14 0524. Graag kenmerk 39804-2023 vermelden. Zo kunnen we u sneller helpen.