Veelgestelde vragen Park Het Zuiderveld

Vragen over besluiten over de toekomst van het vakantiepark

In het voorjaar van 2017 hebben de provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe en de Drentse gemeenten samen een onderzoek laten uitvoeren door ZKA Leisure Consultants. Zij onderzochten hoe goed de vakantieparken in Drenthe het deden, of: de vitaliteit van de vakantieparken in Drenthe. Daarbij hebben ze gekeken naar 209 vakantieparken in Drenthe. Ongeveer 80% van de parken deed mee aan het onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de Drentse verblijfsrecreatiesector niet op zijn best werkt. Ook sluit het aanbod niet goed aan op wat mensen willen. In Coevorden zijn er 4 parken die goed presteren en voldoende toekomstkansen hebben in de recreatie. Eén park is niet vitaal maar heeft voldoende kansen. Acht parken zijn niet vitaal en hebben onvoldoende toekomstkansen.

Een vitaal vakantiepark is een park dat:

  • een fijne plek is voor toeristen en vakantiegangers, of;
  • voldoende kansen heeft om een fijne plek te worden, en;
  • woningen van goede kwaliteit heeft.

Het doel van Vitale Vakantieparken is dat de vakantieparken weer moeten passen bij de wensen van de vakantiegangers. We gaan uit van één park met één plan. Want wonen en vakantie vieren gaan niet samen. Een dubbele bestemming van wonen én recreatie is daarom niet mogelijk. Daarnaast heeft Het Zuiderveld voldoende kansen om zich te ontwikkelen tot een vakantiepark dat past bij de wensen van vakantiegangers.

Op 20 oktober 2020 is het plan besproken in de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma en andere stukken kunt u lezen via punt 9 van deze Raadsvergaderingexterne-link-icoon. U kunt het ZKA-rapport (vitaliteit verblijfssector in Drenthe) en de samenvatting van het RIEC-onderzoek (problematiek op vakantieparken) aanvragen via vvp-coevorden@coevorden.nl.

Vragen over permanent wonen

Nee, dat kan helaas niet. We geven deze toestemmingen (ook wel persoons- of perceelsgebonden beschikkingen genoemd) niet meer af.

Op Het Zuiderveld is het volgens het bestemmingsplan niet toegestaan om permanent te wonen. Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin staat waarvoor een stuk grond mag worden gebruikt. Eigenaren mogen hun bungalows wel verhuren aan vakantiegangers of gebruiken als een tweede huis.

Als mensen een vakantiehuis kopen, moeten de verkoper, makelaar en notaris melden dat permanent wonen niet mag. Dit geldt niet voor eigenaren die een speciale toestemming hebben om te wonen (een persoons- of perceelsgebonden beschikking). Kopers of andere geïnteresseerden kunnen altijd de geldende bestemming van het park opzoeken via Regels op de kaartexterne-link-icoon.

In het verleden koos de gemeente Coevorden ervoor om permanent wonen lokaal aan te pakken. Om verschillende redenen, zoals minder handhavingscapaciteit, heeft dit niet geleid tot een oplossing voor altijd. Met het programma Vitale Vakantieparken kiest de gemeente wel voor een blijvende aanpak. Permanent wonen in vakantiewoningen was trouwens nooit toegestaan op parken met een recreatiebestemming.

U krijgt tijd om op zoek te gaan naar een andere woning. Als wij de handhaving starten ontvangt u een brief waarin staat hoe lang die periode precies is. Maar we raden u aan om niet op deze brief te wachten voordat u actie onderneemt. Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven bij Thuiskompas. Inschrijven is gratis. Bij het accepteren van een woning betaalt u één keer 25 euro. Als er problemen ontstaan omdat u geen andere woning kunt vinden, dan is er misschien maatwerk mogelijk. Alleen vinden we het daarvoor wel belangrijk om te zien dat u actie heeft ondernomen. De eerste stap voor een maatwerkgesprek ligt bij u.

Vragen over toekomstplan

Het afgelopen jaar heeft de gemeente een aantal keer met vertegenwoordigers van uw park gesproken. Tijdens deze gesprekken hebben we verschillende standpunten en belangen besproken die belangrijk zijn voor alle eigenaren. Uit deze gesprekken is gebleken dat er verschillende belangen zijn. Tot nu toe hebben de gesprekken nog niet geleid tot een oplossing of concrete stappen richting recreatief gebruik.

Sommige eigenaren steunen het doel van de gemeente dat het park vooral voor recreatie moet blijven en dat permanent wonen moet stoppen. Anderen willen het dubbele gebruik van nu (wonen én recreëren) zo houden. Een deel van de eigenaren wil dat de gemeente een uitsterfconstructie gebruikt, waarbij de bewoners van dit moment kunnen blijven wonen. Na hun vertrek kan dan de recreatieve functie terugkeren. Maar dit laatste is niet het doel van de gemeente, omdat bewoning dan voor een lange periode kan doorgaan. Ook verwachten we dat dit juridisch niet vast te leggen is.

Op dit moment zijn we in gesprek met het nieuwe bestuur om een plan van aanpak op te stellen.