Veelgestelde vragen vakantiepark Ermerstrand, Primo en Secundo

Vragen over besluiten over de toekomst van het vakantiepark

In het voorjaar van 2017 hebben de provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe en de Drentse gemeenten samen een onderzoek laten uitvoeren door ZKA Leisure Consultants. Zij onderzochten hoe goed de vakantieparken in Drenthe het deden, of: de vitaliteit van de vakantieparken in Drenthe. Daarbij hebben ze gekeken naar 209 vakantieparken in Drenthe. Ongeveer 80% van de parken deed mee aan het onderzoek.


Uit het onderzoek blijkt dat de Drentse verblijfsrecreatiesector niet op zijn best werkt. Ook sluit het aanbod niet goed aan op wat mensen willen. In Coevorden zijn er 4 parken die goed presteren en voldoende toekomstkansen hebben in de recreatie. Eén park is niet vitaal maar heeft voldoende kansen. Acht parken zijn niet vitaal en hebben onvoldoende toekomstkansen.

Een vitaal vakantiepark is een park dat:
•    een fijne plek is voor toeristen en vakantiegangers, of:
•    voldoende kansen heeft om een fijne plek te worden, en:
•    woningen van goede kwaliteit heeft.

Het doel van Vitale Vakantieparken is dat de vakantieparken weer moeten passen bij de wensen van de vakantiegangers. We gaan uit van één park met één plan. Want wonen en vakantie vieren gaan niet samen. Een dubbele bestemming van wonen én recreatie is daarom niet mogelijk. Daarnaast heeft het gebied voldoende kansen om zich te ontwikkelen tot een vakantiepark dat past bij de wensen van vakantiegangers. 

Vanuit de gebiedsvisie hebben we een plan gemaakt om het gebied sterker op de kaart te zetten. Dit noemen we een uitvoeringsplan. Verschillende partijen hebben hieraan meegewerkt, namelijk de parken Ermerstrand en Ermerzand, Dorpsbelangen Erm, Vitale Vakantieparken Drenthe, de gemeente, en in kleinere mate de vakantieparken Primo en Secundo.

Op 20 oktober 2020 is het plan besproken in de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma en andere stukken kunt u lezen via punt 9 van deze Raadsvergaderingexterne-link-icoon. U kunt het ZKA-rapport (vitaliteit verblijfssector in Drenthe) en de samenvatting van het RIEC-onderzoek (problematiek op vakantieparken) aanvragen via vvp-coevorden@coevorden.nl

In juni 2023 zijn er verschillende nieuwsberichten verschenen. Dat kwam door een brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. In deze brief staat bijvoorbeeld dat zeker zestig vakantieparken in Nederland in aanmerking komen voor permanent wonen. De provincie en gemeenten hebben samen gereageerd op de brief van de minister. Vitale Vakantieparken Drenthe en de gemeentelijke programma’s hebben al besloten welke vakantieparken kunnen veranderen naar wonen. We willen duidelijk maken dat dit niet geldt voor de parken Primo, Secundo en Ermerstrand. Deze parken blijven bedoeld voor recreatie. Er zijn andere vakantieparken in onze gemeente, zoals het bungalowpark Ermerzand, waar permanent wonen wel mogelijk is.

Vragen over permanent wonen

Nee, dat kan helaas niet. We geven deze toestemmingen (ook wel persoons- of perceelsgebonden beschikkingen genoemd) niet meer af. 

Tijdens de ophaaldag op 22 maart 2022 hebben we gezien dat er veel internationale werknemers op Ermerstrand wonen. Ook was er overlast op de parken. We hebben gesprekken gehad met de organisatie die deze internationale werknemers onderdak geeft. Deze organisatie is nu op zoek naar andere woningen voor deze groep. We verwachten dat we hier in het najaar van 2023 verdere stappen in zetten. Want ook internationale werknemers mogen niet op het park wonen. 

Op Primo, Secundo en Ermerstrand is het volgens het bestemmingsplan niet toegestaan om permanent te wonen. Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin staat waarvoor een stuk grond mag worden gebruikt.  Eigenaren mogen hun bungalows wel verhuren aan vakantiegangers of gebruiken als een tweede huis.

Als mensen een vakantiehuis kopen, moeten de verkoper, makelaar en notaris melden dat permanent wonen niet mag. Dit geldt niet voor eigenaren die een speciale toestemming hebben om te wonen (een persoons- of perceelsgebonden beschikking). Kopers of andere geïnteresseerden kunnen altijd de geldende bestemming van het park opzoeken via Regels op de kaartexterne-link-icoon.

De gemeente is gestart met handhaven om permanent wonen te stoppen. Na de zomer van 2022 zijn we daarmee begonnen. We hebben toen de eerste officiële brieven verstuurd om het permanent wonen te stoppen. Deze brieven noemen we "Voornemen Last Onder Dwangsom". In deze brief staat waarom u niet mag wonen in uw vakantiewoning, binnen welke periode u een andere woning moet vinden en wat de boete (dwangsom) is. Als u het niet eens bent met deze brief, kunt u bezwaar maken. Dat noemen we een zienswijze.

Drie maanden nadat we het "Voornemen Last Onder Dwangsom" hebben verstuurd, controleren we of het wonen is gestopt. Is dit niet zo, dan ontvangt u opnieuw een brief van ons. Deze brief noemen we een "Last Onder Dwangsom". Ook dan kunt u bezwaar maken. Na nog eens drie maanden controleren we opnieuw of het wonen is gestopt. Als u dan nog steeds op het park woont, bent u verplicht de boete te betalen en legt de gemeente mogelijk een nieuwe (hogere) boete op.

In het verleden koos de gemeente Coevorden ervoor om permanent wonen lokaal aan te pakken. Om verschillende redenen, zoals minder handhavingscapaciteit, heeft dit niet geleid tot een oplossing voor altijd. Met het programma Vitale Vakantieparken kiest de gemeente wel voor een blijvende aanpak. Permanent wonen in vakantiewoningen was trouwens nooit toegestaan op parken met een recreatiebestemming. 

U krijgt tijd om op zoek te gaan naar een andere woning. Als wij de handhaving starten ontvangt u een brief waarin staat hoe lang die periode precies is. Maar we raden u aan om niet op deze brief te wachten voordat u actie onderneemt. Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven bij Thuiskompas. Inschrijven is gratis. Bij het accepteren van een woning betaalt u één keer 25 euro. 

Als er problemen ontstaan omdat u geen andere woning kunt vinden, dan is er misschien maatwerk mogelijk. Alleen vinden we het daarvoor wel belangrijk om te zien dat u actie heeft ondernomen. De eerste stap voor een maatwerkgesprek ligt bij u.

Vragen over toekomstplan

Samen met een werkgroep van bewoners en vertegenwoordigers uit het gebied hebben we gewerkt aan een uitvoeringsplan. Daarin staat wat de vakantieparken kunnen doen om zichzelf sterker op de kaart te zetten voor vakantiegangers. Dat plan was in juli 2023 klaar. De betrokkenen zijn nu zelf aan zet om het plan uit te voeren. De VVE-besturen van Primo en Secundo zijn pas geleden gewisseld. Daarom heeft de gemeente aangeboden om samen aan de slag te gaan om een toekomstplan te maken.