Veelgestelde vragen vakantiepark Ermerzand

Vragen over besluiten over de toekomst van het vakantiepark

In het voorjaar van 2017 hebben de provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe en de Drentse gemeenten samen een onderzoek laten uitvoeren door ZKA Leisure Consultants. Zij onderzochten hoe goed de vakantieparken in Drenthe het deden, of: de vitaliteit van de vakantieparken in Drenthe. Daarbij hebben ze gekeken naar 209 vakantieparken in Drenthe. Ongeveer 80% van de parken deed mee aan het onderzoek.


Uit het onderzoek blijkt dat de Drentse verblijfsrecreatiesector niet op zijn best werkt. Ook sluit het aanbod niet goed aan op wat mensen willen. In Coevorden zijn er 4 parken die goed presteren en voldoende toekomstkansen hebben in de recreatie. Eén park is niet vitaal maar heeft voldoende kansen. Acht parken zijn niet vitaal en hebben onvoldoende toekomstkansen.

Een vitaal vakantiepark is een park dat:
•    een fijne plek is voor toeristen en vakantiegangers, of:
•    voldoende kansen heeft om een fijne plek te worden, en:
•    woningen van goede kwaliteit heeft.

Op dit moment is Ermerzand niet vitaal. Dit betekent dat het park nu geen recreatieve mogelijkheden biedt voor vakantiegangers en toeristen. Ermerzand heeft zelf aangegeven open te staan om te veranderen in een park waar mensen altijd mogen wonen. Daarnaast ligt het park dicht bij bestaande woningen in het dorp Erm. De gemeente heeft als doel om één plan te maken voor elk park. Er zijn veel woningen met een perceelsgebonden beschikking. Ook zijn de vakantiewoningen van goede kwaliteit om als permanente woningen te gebruiken. De eigenaren, en niet de gemeente, nemen uiteindelijk de beslissing om te veranderen naar wonen. 

Op 20 oktober 2020 is het plan besproken in de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma en andere stukken kunt u lezen via punt 9 van deze Raadsvergaderingexterne-link-icoon. U kunt het ZKA-rapport (vitaliteit verblijfssector in Drenthe) en de samenvatting van het RIEC-onderzoek (problematiek op vakantieparken) aanvragen via vvp-coevorden@coevorden.nl

Vragen over veranderen naar wonen

In 2020 heeft de gemeente Coevorden een onderzoek (quickscan)  gedaan. Daarin heeft de gemeente onderzocht of het mogelijk is om het park te veranderen naar een woonbestemming. Ook hebben we gesprekken gehad met een commissie die bestaat uit een vertegenwoordiging van bungaloweigenaren. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is om het park te veranderen naar een woonpark.

Maar het veranderen van de bestemming van een vakantiepark heeft gevolgen. Daarom gaan we eerst verder onderzoek doen. In het voorjaar van 2023 tekenden de eigenaren en de gemeente Coevorden een intentieovereenkomst om dit onderzoek te starten. In deze overeenkomst staan afspraken over hoe het vervolgonderzoek verloopt en hoe het park en de gemeente samenwerken.

Als het vervolgonderzoek klaar is beslissen de eigenaren op het park of ze nog steeds willen veranderen naar een woonpark. Dit besluit kan waarschijnlijk in 2024 genomen worden. 

In het programma Vitale Vakantieparken gaan we uit van één plan voor elk vakantiepark. Het is niet de bedoeling dat mensen permanent wonen op vakantieparken waar recreatie het uitgangspunt is. Permanent wonen is alleen mogelijk bij parken zonder recreatieve toekomst en waar er al mensen permanent wonen, zoals bij Ermerzand. Op dit soort parken zijn de eigenaren zelf aan zet om te kiezen voor permanente bewoning.

Op dit moment wonen er veel mensen op Ermerzand. Ook al is permanent wonen er nu niet toegestaan. Het park heeft op dit moment namelijk de bestemming recreatie. Er is een uitzondering voor mensen die speciale toestemming hebben gekregen (een persoons- of perceelsgebonden beschikking). Zij mogen nu al wel permanent op het park wonen.

Als Ermerzand verandert naar een woonpark, dan is het park geen vakantiepark meer. Dan is het een park waar mensen mogen wonen. Dit kan leiden tot een hogere waarde van de bungalows. Het financiële voordeel voor afzonderlijke eigenaren hangt af van hun persoonlijke situatie. Het hangt ook af van de kosten die ze moeten betalen, zoals de vereveningsbijdrage.

Het voordeel om mee te veranderen is dat er veel bungalows op het park zijn. Hierdoor kunnen eigenaren kosten delen, zoals vergoedingen en taxaties. De kosten zijn dan lager dan wanneer iemand ervoor kiest om niet deel te nemen en later alsnog wil veranderen naar permanent wonen.. Als iemand later toch nog overstapt naar permanent wonen, zijn de kosten hoger dan de opbrengsten, omdat de eigenaren de kosten niet meer kunnen delen. 

De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van bungaloweigenaren. Zij hebben via hun Algemene Ledenvergadering toestemming gekregen om dit verandertraject te begeleiden. Daarnaast is er een werkgroep van eigenaren die advies geeft aan deze commissie. 

Veranderen naar een woonbestemming betekent dat u officieel in uw bungalow mag wonen. Als bungaloweigenaar beslist u zelf of u wilt meedoen aan deze verandering naar een woonbestemming. Als de waarde van uw vakantiewoning stijgt door deze verandering, is deze voor u als eigenaar.

Aan de andere kant zijn de kosten voor het uitvoeren van verschillende maatregelen ook voor uw eigen rekening. Denk aan bouwkundige inspecties, waardebepaling en leges, zoals die in het transformatieplan staan. De waarde van de vakantiewoningen is al bekeken. De uitkomst hiervan is dat de waarde van de vakantiewoningen stijgt bij een verandering naar permanent wonen.

Eigenaren dragen 20% van deze waardestijging af. Dat heet een vereveningsbijdrage. Dit bedrag gebruikt de gemeente voor maatregelen om recreatie en toerisme buiten het vakantiepark te stimuleren. Het is een vergoeding voor het verloren gaan van recreatie op Ermerzand.

U beslist als bungaloweigenaar of u wilt veranderen naar permanent wonen of niet. Als er genoeg bungaloweigenaren willen veranderen naar wonen, passen we het bestemmingsplan aan. Als u liever niet meedoet, houdt uw bungalow de bestemming recreatie. In dat geval mag u uw bungalow alleen gebruiken voor recreatieve verhuur of tweede huis. Behalve als u een persoons- of perceelsgebonden beschikking heeft. Dan mag u wonen in uw bungalow. 

Als u op een later moment toch wilt veranderen naar wonen, dan betaalt u dit zelf.

Er moet een grote meerderheid zijn om de verandering door te kunnen zetten. Daarbij hebben we (nog) geen minimum aantal afgesproken. We denken in ieder geval aan meer dan 90% van de eigenaren. 

Overige vragen

Gemeente Coevorden geeft geen persoons- of perceelsgebonden beschikkingen meer af. Dat deden we ook al een tijd niet meer. We onderzoeken nu of het park verandert naar een woonbestemming. In deze periode handhaven we niet op illegaal wonen op het park. 

Gemeente en bungaloweigenaren bepalen of het openbaar gebied bij het park blijft of naar de gemeente gaat. We onderzoeken nu de voor- en nadelen van beide opties.