Vergroenen voor agrariërs

Boeren kunnen hun eigen terrein vergroenen. Tips zijn te vinden op de website van Landschapsbeheer Drentheexterne-link-icoon. Ook kunnen boeren helpen om de biodiversiteit te verbeteren, door bijvoorbeeld bloemenstroken te zaaien. Of hoekjes ruiger te laten begroeien. Veel natuurlijke plekken liggen namelijk op of naast landbouwgrond. Door hier goed voor te zorgen helpt u mee met het verbeteren van de groene leefomgeving.

Samenwerken met boeren

Binnen het omgevingsprogramma Buitengebied praten we met belanghebbenden. Boeren zijn hierbij belangrijke gesprekspartners. We vertellen ze meer over wat we als gemeente willen doen om groene gebieden te vergroten. Het behouden van verschillende soorten planten en dieren vinden we belangrijk. We zoeken naar projecten waar we samen aan kunnen werken.