Verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 6 juni 2024 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Dat is 1 keer in de 5 jaar. In elke lidstaat van de Europese Unie stemmen ze tussen 6 en 9 juni 2024. 

Waar stemt u voor bij de Europese Parlementsverkiezing? 

Tijdens de Europese verkiezingen kiest u wie uw belangen in de EU gaat verdedigen. Europarlementariërs beslissen niet alleen over nieuwe wetgeving. Ze stemmen ook over nieuwe handelsakkoorden, controleren de andere EU-instellingen, controleren of uw belastinggeld goed wordt besteed en spitten bepaalde problemen preciezer uit. Kom meer te weten over de Europarlementariërs die uw land momenteel vertegenwoordigenexterne-link-icoon.

De verkiezingen vinden om de vijf jaar plaats en zijn de grootste transnationale verkiezingen van de wereld. Na de verkiezingen kiest het Parlement de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie – het uitvoerend orgaan van de EU – en moet het zijn goedkeuring verlenen aan het volledige team van commissarissen.

Stempas en kandidatenlijst

U krijgt uiterlijk donderdag 23 mei 2024 uw stempas per post binnen. Uiterlijk vrijdag 31 mei ontvangt u de kandidatenlijst met de post. Heeft u 1 van beiden niet ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente. 

Stembureaus

Mededeling: inwoners van Aalden en Zweeloo hebben op hun stempas Het Wapen van Aelden staan als stembureau. Dit is geen stembureau meer. Het nieuwe stembureau is Bistro Tante Sweel. 

Tijdens de verkiezingen kunt u in 24 stembureaus in de gemeente Coevorden uw stem uitbrengen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. U mag ook op een ander stembureau in de gemeente stemmen. Kijk voor alle stembureaus in de gemeente Coevorden op www.waarismijnstemlokaal.nlexterne-link-icoon.

Meer informatie over stemmen voor het Europees Parlement

Als u gaat stemmen moet u uw stempas EN een geldig identiteitsbewijs meenemen. Dat kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Uw stempas ontvangt u tussen 13 en 20 mei 2024. 

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Als u de stempas ontvangt, kunt u deze volmacht regelen. U kunt voor de Europees Parlementsverkiezing iemand machtigen die ook hiervoor mag stemmen. Dit kan op 2 manieren:

 1. U machtigt iemand via uw stempas. U vult het veld voor de machtiging in op u stempas. De persoon die u machtigt neemt uw stempas en kopie legitimatiebewijs (maximaal 5 jaar verlopen) mee naar het stembureau. 
 2. U machtigt iemand schriftelijk. Digitaal is niet meer mogelijk. Vraag de volmacht persoonlijk aan de balie tot woensdag 5 juni 12.00 uur. De persoon ontvangt dan een volmachtsbewijs. Dit doet u bijvoorbeeld wanneer u geen legitimatiebewijs heeft of tijdelijk in het buitenland zit.

Raakt u uw stempas kwijt, vraag dan een vervangende stempas aan. Dit kan als u uw stempas heeft ontvangen en is mogelijk op 2 manieren:

 1. Digitaal aanvragen is niet meer mogelijk. 
 2. Tot woensdag 5 juni 12.00 uur kunt u persoonlijk bij de balie van het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 

Wanneer u een vervangende stempas heeft aangevraagd, is de oude stempas niet meer geldig. Vindt u toch uw “oude” stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Wilt u voor het Europees Parlement in een andere gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas hebben. Met een kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in elk stembureau binnen Nederland. Een kiezerspas kunt u op 2 manieren aanvragen:

 1. U kunt digitaal geen kiezerspas meer aanvragen. 
 2. Ook kunt u met de stempas naar het gemeentehuis gaan om persoonlijk een kiezerspas aan te vragen. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk woensdag 5 juni 12.00 uur. Hier hoeft u geen afspraak voor te maken.

Het kan zijn dat u dan geen stempas ontvangt op uw nieuwe adres. Dan moet u bij uw de gemeente waar u op 23 april 2024 stond ingeschreven, een vervangende stempas of kiezerspas aanvragen. Woont u nu in een andere gemeente en u wilt daar stemmen? Vraag dan persoonlijk een kiezerspas aan tot woensdag 5 juni 12.00 uur. 

Dit is nu niet meer mogelijk. Bent u in het buitenland en wilt u stemmen? Dan kunt u per brief stemmen. Tot kon tot 9 mei kunt u een aanvraag indienen via de gemeente Den Haagexterne-link-icoon

De volgende politieke groeperingen nemen deel aan de Europees Parlementsverkiezing:

 1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
 2. VVD
 3. CDA - Europese Volkspartij
 4. Forum voor Democratie
 5. D66
 6. Partij voor de Dieren
 7. 50PLUS
 8. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 9. JA21
 10. NL PLAN EU
 11. ChristenUnie
 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 13. BBB
 14. Meer Directe Democratie
 15. SP (Socialistische Partij)
 16. vandeRegio
 17. Volt Nederland
 18. Belang Van Nederland (BVNL)
 19. NSC
 20. Piratenpartij - De Groenen