Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Iedere dag zijn er in de gemeenten honderden vrijwilligers en mantelzorgers die zich inzetten voor de samenleving. Dat is ontzettend belangrijk voor verenigingen en inwoners. Eén van de manieren waarop de gemeente dit ondersteunt is met de vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer. Alle gemeenten in Nederland hebben deze verzekering. Alle vrijwilligers en mantelzorgers in een gemeente zijn daarmee automatisch verzekerd. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden.

Voor wie is de verzekering?

De verzekering is voor alle vrijwilligers en mantelzorgers.

  • Een vrijwilliger bent u als u onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk doet voor een vereniging of organisatie, waarmee u zich inzet voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn dat u wekelijks doet, maar ook een eenmalige activiteit.
  • Een mantelzorger bent u als u minimaal 8 uur per week, voor langere tijd, intensief zorg verleent aan iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld aan een ouder, partner of kind. De verzekering geldt ook voor scholieren die een maatschappelijke stage doen.

Wanneer kunt u gebruik maken van de verzekering?

Als uw eigen verzekering of de verzekering van de organisatie of vereniging waarvoor u werk doet de schade vergoedt, dan gaan deze verzekeringen voor. Is dat niet het geval, dan kunt u de schade melden bij de vrijwilligersverzekering. Een uitzondering is schade door een ongeval tijdens het werk dat u doet, dat kunt u altijd direct bij de vrijwilligersverzekering melden.

Hoe meldt u schade bij de vrijwilligersverzekering?

De vereniging of organisatie waarvoor u het vrijwilligerswerk doet meldt de schade bij de gemeente. Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de medewerkers van Maatschappelijke ondersteuning, via telefoonnummer 14 0524 of wmoloket@coevorden.nl