Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Visie op ondernemen

Wij hebben een visie op ondernemen 

Wij hebben een paar thema’s die wij belangrijk vinden voor ondernemers in de gemeente Coevorden: 

  • personeel van de toekomst  

  • ondernemersklimaat  

  • ruimte en infrastructuur  

  • ondernemersdienstverlening  

Hieronder leest u meer over deze thema’s en hoe wij dat in onze visie verwerken. Wilt u meer weten, of meewerken aan één van onze projecten? Mail dan naar bedrijven@coevorden.nl. Wij sturen u graag onze visie en werkagenda. 

We houden ons aan de omgevingsvisie van Drenthe 

De provincie maakte het provinciale economisch beleid ‘Economische Koers 2020-2023. Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact’. In dit beleid staan de provinciale doelen van 2020 tot 2023 in hoofdlijnen. In deelagenda’s en deelprogramma’s gaan we specifiek in op hoe we die hoofdlijnen uitwerken. Wilt u meer weten over de omgevingsvisie van de provincie? Kijk dan op de site van Provincie Drentheexterne-link-icoon

We zetten ons samen in om doelen uit de Economische Visie te realiseren 

Deze visie werd in 2018 gemaakt door ondernemers uit de hele gemeente. In 2019 ondertekenden de voorzitter Ondernemend Coevorden en de wethouder deze visie. 

Wij willen dragers van onze economie kansen bieden 

De hoofdlijnen daarvoor zijn uitgewerkt in de Structuurvisie 2013-2023. Wij zien industrie, landbouw, toerisme en recreatie als belangrijke drijfveren van onze lokale economie. Ons centrum speelt daarbij ook een grote rol om deze kansen op regionale en hogere niveaus op te pakken. Want Coevorden heeft een trimodaal centrum, we zijn te bereiken over het spoor, de weg en het water. 

Coevorden is regionaal en bovenregionaal goed bereikbaar 

Het bedrijventerrein, aan de zuidkant van Coevorden, is bereikbaar met de Euroterminal. Er is een spoor naar Emmen/Zwolle is en een spoor naar Duitsland voor een Europees bereik. Per weg zijn die locaties goed bereikbaar via de Rijks- en provinciale wegen, zoals A37 en N34. Hier gaat het dan vooral om ‘transport van goederen’.