Voornaam of achternaam wijzigen

U kunt uw voornaam of achternaam laten wijzigen, net als die van uw minderjarige kinderen. 

Er moet dan wel voldaan worden aan bepaalde, strenge, voorwaarden. Uw voornaam wijzigen doet u via een verzoek bij de rechtbank. Het wijzigen van uw achternaam doet u via een verzoek bij Justis.

Aanvraagprocedure 

Zo verandert u uw voornaam:

 • Dien een verzoek in bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.
 • Uw advocaat vertelt u wat u nodig heeft. 

Zo verandert u uw achternaam:

 • U vult het aanvraagformulierexterne-link-icoon van Justis in.
 • Voeg de gevraagde stukken bij.
 • U betaalt de aanvraag aan Justis. Hierover ontvangt u bericht.
 • Justis neemt een besluit over uw naamswijziging.

Voorwaarden wijziging voornaam of achternaam

 • U kunt uw voornaam of die van uw kinderen laten wijzigen als u hiervoor een geldige reden heeft. Denk hierbij aan pesten of een verkeerde spelling bij de geboorteaangifte.
 • Voorwaarden voor het wijzigen van uw achternaam of die van uw kinderen zijn te vinden op Justis.nlexterne-link-icoon.

Kosten

Voor het veranderen van uw voornaam betaalt u de kosten van uw advocaat én de griffierechten van de rechtbank. 

De kosten voor het veranderen van de achternaam zijn:

 • voor een meerderjarige: € 835,-
 • voor 1 of 2 minderjarigen: € 835,-
 • voor 3 of meer minderjarigen: € 1.670,-

Is uw naamswijziging goedgekeurd? 

Bent u geboren in Nederland dan wordt uw geboorteakte aangepast. In uw woongemeente wordt de nieuwe naam opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Overheidsinstanties die deze gegevens gebruiken, worden vervolgens automatisch geïnformeerd.

Overgangsregeling gecombineerde achternaam tot 01-01-2025:

Wilt u de achternaam van uw kind of kinderen, geboren nà 01-01-2016 en vóór 01-01-2024, wijzigen in een dubbele achternaam? Neem dan contact op met de gemeenteexterne-link-icoon

Meer informatie