Voorschot op bijstandsuitkering

Introductie

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet de gemeente eerst een beslissing nemen. Als dit langer duurt dan 4 weken ontvangt u een voorlopig voorschot. De gemeente betaalt aan u het voorschot binnen 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering.

Beschrijving

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet de gemeente uw aanvraag eerst beoordelen. Dit kan een aantal weken duren. Tot die tijd heeft u geen inkomen.

Duurt het beoordelen van uw aanvraag langer dan 4 weken? Dan krijgt u een voorlopig voorschot, zodat u toch geld heeft. Dit voorschot hoeft u niet zelf aan te vragen. De gemeente betaalt u dit uit, als u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt daarna iedere 4 weken een voorschot, tot de gemeente een beslissing heeft genomen.

Blijkt later dat u toch geen recht heeft op bijstand? Dan moet u het geld dat u is voorgeschoten terugbetalen.

Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan rekent de gemeente uit hoeveel bijstandsuitkering u had moeten ontvangen. De door u ontvangen voorschotten worden hiervan afgetrokken. Het verschil krijgt u uitbetaald als eerste uitkering. De uitbetaalde voorschotten hoeft u niet terug te betalen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het ontvangen van een voorschot op een bijstandsuitkering zijn:

  • U heeft alle gegevens aangeleverd die de gemeente nodig heeft voor uw aanvraag van een bijstandsuitkering.
  • De gemeente heeft nog geen beslissing genomen of u een bijstandsuitkering krijgt.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente betaalt aan u het voorschot 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering. Daarna ontvangt u het voorschot iedere 4 weken. Het voorschot stopt zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.

Aanvragen

De gemeente maakt het voorschot aan u over. U hoeft hiervoor niets te doen.

Heeft u geen voorschot ontvangen? Neemt u dan contact op met de gemeente.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken als de gemeente u geen of te weinig voorschot uitbetaalt. Is het voorschot voor u noodzakelijk? Dan kunt u de provincie vragen een uitspraak te doen. De provincie kan de gemeente opdracht geven om u een (hoger) voorschot uit te betalen.

Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.