Wegen en wegwerkzaamheden

Door de gemeente Coevorden lopen vele honderden kilometers aan wegen. De A37 wordt beheerd door Rijkswaterstaat, de N-wegen door de Provincie Drenthe en de overige wegen door ons als gemeente Coevorden.

De wegen in en van de gemeente Coevorden worden onderhouden met behulp van een beheerprogramma. Ieder jaar inspecteren we alle verharde wegen in de gemeente Coevorden, autowegen, fietspaden en voetpaden. De wegen worden op verschillende punten bekeken en krijgen een cijfer. Op basis hiervan maken we een lijst van de wegen die het daaropvolgende jaar onderhouden moeten worden.

Werk aan de weg

Wegwerkzaamheden kondigen we zoveel mogelijk aan via de website en onze sociale media. Daarnaast zijn alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat toegankelijk via een gezamenlijke website waarop precies te zien is wanneer en waar wat gebeurt aan de weg in Drenthe. Op deze website over wegwerkzaamheden staan alle plaatsen aangegeven waar op dit moment aan de weg gewerkt wordt.

Werkzaamheden N34

We werken aan een verkeersveilige N34 tussen Hardenberg en Emmen. Op deze pagina vindt u bijgewerkte informatie over de werkzaamheden.

De provincie Drenthe en de provincie Overijssel hebben beide een pagina op hun website ingericht. Deze website gaat over de ontwikkelingen rondom verkeer en vervoer. Hier vindt u meer informatie over de N34.