Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Welstand

Heeft u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig? Dan wordt uw plan voorgelegd aan de welstandscommissie. Deze commissie bewaakt de kwaliteit van de gebouwde omgeving en geeft daarom advies over uw bouwplan. Dit doen ze aan de hand van de Welstandnota.

Elke gemeente moet in een welstandsnota voor elk gebied precies aangeven welke welstandseisen er gelden. Zo kunt u van te voren rekening houden met welstand. Dit voorkomt dat uw bouwplan pas aan het eind van de bouwvoorbereiding in de welstandscommissie sneuvelt.

Welstandsadvies

Bij uw aanvraag omgevingsvergunning hoort ook een welstandsadvies. De gemeente heeft hiervoor diensten van het Oversticht afgenomen. U verzamelt zelf informatie voor de adviesaanvraag. U moet het welstandsgebied waar u bouwt zelf invullen. Lees meer over het welstandsadvies bij aanvraag omgevingsvergunning in stap 4 op de pagina stappenplan aanvragen omgevingsvergunning

Let op: hier gelden uitzonderingen voor. Voor het bouwen van een tijdelijk bouwwerk hoeft u geen welstandsadvies op te vragen.

Het advies van het Oversticht stuurt u mee met de aanvraag omgevingsvergunning. De uiteindelijke omgevingsvergunning blijft een taak van de gemeente. Deze kijkt ‘slechts’ of voor alle benodigde onderdelen een positief advies van Welstand is afgegeven. Een negatief advies kan gevolgen hebben voor het krijgen van een omgevingsvergunning.

Hoe leest u de Welstandnota

Voor de verschillende gebieden in de gemeente gelden verschillende eisen. In de detailkaart zoekt u op binnen welk gebied uw plan ligt. Daarna kunt u in de welstandsnota lezen welke eisen er voor uw plan gelden.

Daarnaast staan er in deze nota algemene eisen voor kleinere bouwwerken die veel voorkomen. Denk hierbij aan dakkapellen, schuttingen, aan- en uitbouwen en zonnepanelen.

Op een aantal locaties is er ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit geldt voor de uitbreidingswijken Ossehaar, Vosmaten en Aelderhooghe en voor aan aantal kleinere en recente woningbouwplannen. Dit kunt u nalezen in het omgevingsplan.

Binnenstad Coevorden

Naast de Welstandnota is er voor de binnenstad van Coevorden het Beeldkwaliteitplan Historische kern Coevorden 2010. Dit document is een handleiding bij het ontwerpen van (ver)bouwplannen in de binnenstad. Deze wordt gebruikt om bouwplannen te toetsen. Er staan bijvoorbeeld regels in over het aanbrengen van reclame, luifels en het wijzigen van de voorgevel.

Als uw ontwerp afwijkt van het beeldkwaliteitsplan, kunt u een afwijzing krijgen. Zijn er redenen waarvoor een afwijkend ontwerp noodzakelijk is? Dan is het verstandig om dit bij de aanvraag te melden. Bij de beoordeling gaan wij uit van de vergunde situatie.

Beeldkwaliteitplan Historische kern Coevorden 2010externe-link-icoon