Wonen in een vakantiewoning

U mag niet wonen in een vakantiewoning

We vallen maar gelijk met de deur in huis: in de gemeente Coevorden mag u niet in een vakantiewoning wonen.

Bij een verhuizing moet u zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres dat uw hoofdverblijf is. U kunt zich laten inschrijven op het adres van een vakantiewoning. Want volgens de wet moet een gemeente u inschrijven op het adres waar u verblijft. U kunt zich dus wel inschrijven op het adres van een vakantiewoning, maar dit betekent niet dat u er (permanent) mag wonen.

Heeft u een vakantiewoning of bent u van plan om een vakantiewoning te kopen of huren? En gebruikt u dit of wilt u dit (tijdelijk) als hoofdverblijf gebruiken? Lees dan onderstaande informatie eerst goed door

Wat verstaan we onder wonen in een vakantiewoning?

Voor ons is het ‘wonen’ als de vakantiewoning uw hoofdverblijf is, dus uw thuis. De plek die vrienden en familie als uw adres kennen en waar u de post ontvangt. Ook als dit maar tijdelijk is. Bijvoorbeeld omdat u wacht op een nieuwe woning of tijdelijk in onze gemeente bent voor een (tijdelijke) baan. Als u de vakantiewoning alleen voor vrijetijdsbesteding gebruikt, moet u dus altijd een ander adres als hoofdverblijf hebben en met dat woonadres in de BRP geregistreerd staan.

Waarom mag u niet in een vakantiewoning wonen?

Er zijn een aantal redenen waarom u niet in een vakantiewoning mag wonen.

Regels

Er zijn gemeentelijke, provinciale en landelijke regels die maken dat u niet mag wonen in een vakantiewoning. In de bestemmingsplannen van de gemeente Coevorden staat dat vakantieparken bedoeld zijn voor recreatie. Wonen past daar niet bij en is daarom niet toegestaan.

Beschikbaarheid

Als veel mensen op een vakantiepark gaan wonen, neemt de beschikbaarheid van vakantiewoningen voor toeristen af. Toeristen zijn belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid in Coevorden. De vakantiewoningen in onze gemeente bieden een plek voor ongeveer één miljoen toeristische overnachtingen per jaar. We willen graag dat er genoeg plek blijft voor gasten die binnen onze gemeente op vakantie gaan. Daarom mag u niet in een vakantiewoning wonen. Niet tijdelijk en niet permanent.

Leefritme

Vakantieparken zijn bedoeld voor bezoekers die hier zijn voor een vakantie. Zij hebben meestal een ander ritme dan iemand die werkt. Een permanente bewoner gaat misschien vroeg met de auto weg om te werken, terwijl vakantiegangers uitslapen.

Voorzieningen

De voorzieningen in de gemeente zijn afgestemd op het aantal inwoners en worden voor een deel betaald door belastingen die de inwoners betalen. Als u in een vakantiewoning gaat wonen dan maakt u wel gebruik van de lokale voorzieningen, maar u betaalt er niet voor.

Zijn er uitzonderingen?

U mag alleen wonen in een vakantiewoning als u een zogenaamde perceelsgebonden beschikking (ook wel perceelsgebonden aanwijzing genoemd) heeft. Dit zijn adressen waarvan in het bestemmingsplan staat dat ze permanent bewoond mogen worden. Kopers of andere geïnteresseerden kunnen altijd de geldende bestemming van het park opzoeken via Regels op de kaartexterne-link-icoon.

Wat doet de gemeente tegen het wonen in een vakantiewoning?

De gemeente Coevorden gaat aan de slag met het handhaven van permanente bewoning van vakantiewoningen, zodat deze weer voor recreatie gebruikt kunnen worden. Permanente bewoning is een overtreding. De gemeente neemt maatregelen om deze overtreding te beëindigen. Dit betekent dat u het gebruik van de vakantiewoning als hoofdverblijf moet stoppen. Doet u dit niet voor de gestelde datum, dan riskeert u een dwangsom.

Als u een vakantiewoning (tijdelijk) als hoofdverblijf heeft moet u zich inschrijven

Maak een afspraak met de gemeente. Dit kan via ons klantcontactcentrum: 14 0524. Geef aan dat het gaat om het wonen in een vakantiewoning. Het klantcontactcentrum plant een afspraak voor u in. U licht uw situatie toe en maakt afspraken over wat u gaat doen om andere woonruimte te vinden. Als dit aan de orde is bespreekt u welke ondersteuning u nodig heeft.

U wordt ingeschreven op het adres van de vakantiewoning in het BRP en u ontvangt een bevestiging van de afspraken. Halverwege de termijn nemen wij contact met u op. We vragen hoever u bent met het zoeken naar andere woonruimte. Aan het eind van de termijn die we met u afspreken controleren we of u bent verhuisd naar andere woonruimte. Zo niet, dan starten we de handhavingsprocedure.