Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Woningwetten

U houdt rekening met de wetten voor woningen. Er zijn verschillende wetten die regels en richting geven aan wonen in Nederland. U leest daar op deze pagina meer over. 

U houdt rekening met de Woningwet 

In deze wet staan bouw- en gebruiksregels voor woningen. De Woningwet is de basis voor andere wetten, zoals het ‘Bouwbesluit 2012’ en de ‘Regeling Bouwbesluit 2012’. U leest meer over de Woningwet op de website van de overheid

Wij gebruiken de ruimte in de stad goed 

We voorkomen lege huizen en kijken goed naar hoe we de ruimte inrichten. Dat doen we volgens ‘de Ladder’. We kijken bij nieuwe ontwikkelingen of die echt nodig zijn. En of de ontwikkeling binnen het bebouwd gebied kan. 

Gaan we meer dan 12 nieuwe woningen bouwen? 

Dan doen we dat volgens de Laddertoets. U leest meer over eerdere uitspraken van rechters over de Ladder op de site Informatiepunt Leefomgeving. Of kijk op de site van Rijkswaterstaat