Afronding proef Praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd: samenwerking biedt veel voordelen

22 april 2024
Algemeen

Martin Kok van Huisartsencoöperatie De Es en wethouder Jeroen Huizing ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

De gemeente Coevorden en de huisartsen werken al sinds 2016 samen door POH’s Jeugd (Praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd) aan de huisartsenpraktijken te koppelen. De samenwerking startte in 2016 als proef. Dit bevalt zo goed dat de gemeente en huisartsen in Coevorden donderdag 18 april een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend waarin de samenwerking naar structureel is omgezet. De ondertekening werd gedaan door Martin Kok (Huisartsencoöperatie De Es) namens de huisartsen en wethouder Jeroen Huizing.

Veel voordelen

Aanleiding om destijds de proef te starten was de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente. Die vond in 2015 plaats. Het is inmiddels overduidelijk dat de samenwerking veel voordelen biedt. De inzet van de POH’s Jeugd zorgt voor een vroegtijdige en passende ondersteuning van jeugdigen en hun gezin. Zo dichtbij mogelijk. En voor vermindering van doorverwijzing naar de gespecialiseerde jeugdhulp.

Verbinding verbeterd

De POH’s Jeugd begeleiden ongeveer de helft van de jeugdigen zelf. Daar waar ze verwijzen is de verwijzing gerichter. Zorgaanbieders geven aan dat dit zeer prettig is. De verbinding tussen huisarts en gemeente is verbeterd door de ‘tussenkomst’ van de POH Jeugd, die deel uitmaakt van het Team Jeugd.

Specifieke kennis

Ook zijn de lijntjes met de jeugdverpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werk, consulenten Jeugd en gecontracteerde jeugdhulpaanbieders korter. De POH Jeugd heeft daarvoor de specifieke kennis en het netwerk.