Gele heftruck staat voor grote stapels hout op pallets.

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

Beschrijving

Wonen, kleding, eten en drinken. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms komt u voor extra kosten te staan. Bijvoorbeeld als uw wasmachine stuk gaat. Of als u ineens een advocaat nodig hebt. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen.

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

De gemeente Emmen verwerkt voor de gemeente Coevorden de aanvragen bijzondere bijstand.

Aanvragen

Aanvragen

U vraagt bijzondere bijstand aan door het formulier bijzondere bijstand in te vullen. U kunt het aanvraagformulier per post opsturen naar Gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. 

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U woont rechtmatig in Nederland:
  • U heeft niet genoeg geld om de kosten zelf te betalen.
  • De kosten zijn onverwacht en noodzakelijk.
  • U kunt bewijzen dat u deze kosten moet maken.
  • De kosten komen door bijzondere of dringende omstandigheden.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
  • U bent 18 jaar of ouder.

 

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel dan naar afdeling inkomen van de gemeente Emmen via telefoonnummer 140591.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie