Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Bijzondere bijstand

Wonen, kleding, eten en drinken zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms staat u voor extra kosten. Bijvoorbeeld als uw wasmachine stuk gaat. Of als u ineens een advocaat nodig hebt. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen.

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

De bijzondere bijstand is er voor mensen uit de gemeente Coevorden, maar de gemeente Emmen regelt het.

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen door het formulier bijzondere bijstand in te vullen. U kunt het aanvraagformulier per post opsturen naar Gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening. De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft een verblijfsvergunning.
  • U heeft de nationaliteit van 1 van deze Europese landenexterne-link-icoon.
  • U heeft niet genoeg geld om de kosten zelf te betalen.
  • De kosten zijn onverwacht en noodzakelijk.
  • U kunt bewijzen dat u deze kosten moet maken.
  • De kosten komen door bijzondere of dringende omstandigheden.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
  • U bent 18 jaar of ouder.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing?

Dat kunt u ons laten weten door een bezwaarschrift te sturen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. 

Zorg ervoor dat u bezwaar maakt binnen zes weken. Als u te laat bent, kan het zijn dat wij uw bezwaarschrift niet mogen behandelen.

Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure leest u op onze pagina Bezwaarschrift indienen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel dan naar afdeling inkomen van de gemeente Emmen via telefoonnummer 14-0591.

Wet en regelgeving

Meer informatie