Coevorden Verbindt

Onder de noemer ‘Coevorden Verbindt’ is het college van burgemeester en wethouders deze bestuursperiode gestart met de overtuiging dat we met een gezamenlijke inspanning en brede betrok­kenheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en verenigingen het verschil kunnen maken voor Coevorden. Daarvoor zijn we als gemeentebestuur am­bassadeur van nieuwe kansen. Gegeven de maatschappelijke opgaven verbinden we mensen, bedrijven en organisaties vanuit eigenheid en kracht, om zo samen tot gedra­gen resultaten te komen.

Wij geven verantwoordelijkheden terug aan de samenleving en sluiten gebiedsge­richt aan bij maatschappelijke vragen en behoeften. Wij gaan daarbij uit van de eigen kracht van mensen en hun omgeving. In veel gevallen is de samenleving namelijk prima in staat om zaken zelf te regelen of problemen op te lossen. Daar heeft ze de gemeente niet altijd bij nodig. Initiatieven komen in samenspraak tot stand en krijgen een gezamenlijke uitvoering. De betrokkenheid en de mate van invloed van de gemeente verschilt daarbij.

Meer informatie over Coevorden Verbindt is te lezen in het bestuursprogramma.