Luchtfoto van Ermerzand in de zomer, met op de voorgrond een waterskiër

Coevorden Verbindt

‘Coevorden Verbindt’ is de manier wáárop het college van burgemeester en wethouders wil werken.

Wij vinden het belangrijk de kracht en de creativiteit van de samenleving te kennen en te erkennen. Wij brengen daarbij mensen en belangen bij elkaar. We willen graag weten wat de samenleving beweegt en omarmen initiatief vanuit de samenleving. Daarbij zijn we ons bewust van de rol die we in de samenleving innemen. Soms zijn we degene die beslist, soms coördineren we dingen en een andere keer zijn we alleen maar toeschouwer.

Wij geven verantwoordelijkheden terug aan de samenleving. Wij gaan daarbij uit van de eigen kracht van mensen en hun omgeving. In veel gevallen is de samenleving namelijk prima in staat om zaken zelf te regelen of problemen op te lossen. Daar heeft ze de gemeente niet altijd bij nodig. Initiatieven komen in samenspraak tot stand en krijgen een gezamenlijke uitvoering. De betrokkenheid en de mate van invloed van de gemeente verschilt daarbij.