Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden is het dagelijks bestuur van onze gemeente. De burgemeester is benoemd door de Kroon (ministers en de Koning) voor zes jaar. Hij is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. De wethouders zijn benoemd door de gemeenteraad. Elke dinsdagochtend vergadert het college.  Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluitenlijsten worden wel openbaar gemaakt. 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college

Het college heeft eigen bevoegdheden maar moet zich wel verantwoorden tegenover de gemeenteraad. Zo maakt het college ook raadsvoorstellen waarover de gemeenteraad een besluit neemt. 

Burgemeester

De burgemeester heeft een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden. Daarom vormt hij een apart bestuursorgaan van onze gemeente. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en heeft het opperbevel bij brand en rampen in onze gemeente. In het college heeft de burgemeester stemrecht. In de gemeenteraad is hij de voorzitter en controleert of de besluiten zorgvuldig worden genomen. Hij heeft geen stemrecht in de gemeenteraad. 

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris ondersteunt en adviseert de burgemeester en het college in hun bestuurlijke taken. Als hoogste ambtenaar is zij verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.