Conceptverzoek

Kijk met een conceptverzoek of wij uw plan goedkeuren

Gaat u een aanvraag doen, maar twijfelt u over de haalbaarheid van het project, dan kunt u een conceptverzoek doen vóór de formele aanvraag. Maar dit is niet verplicht. Wij raden u zeker aan om eerst een conceptverzoek te doen wanneer uw aanvraag afwijkt van het omgevingsplan. Het conceptverzoek laat zien hoe groot de kans is dat wij mee willen werken aan uw plan. U kunt het conceptverzoek het beste samen met een deskundige invullen.

Past uw aanvraag binnen de regels van het omgevingsplan? Dan hoeft u geen conceptverzoek te doen. U kunt dan direct een formele aanvraag doen.

Conceptverzoek invullen

Zo doet u het Conceptverzoek

 • U vult het formulier in. U slaat het formulier op als document op uw computer.
 • U vraagt uw welstandsadviesexterne-link-icoon aan. U slaat het formulier op als document op uw computer.
 • U gaat naar Omgevingsloket.externe-link-icoon
 • U meldt zich aan op 'Mijn Omgevingsloket'.
 • U logt op het nieuwe scherm in met uw DigiD. Doet u deze aanvraag zakelijk? Dan gebruikt u eHerkenningexterne-link-icoon.
 • In het stappenplan leest u hoe u een omgevingsvergunning moet aanvragen.
 • U vult bij het maken van een project de volgende gegevens in:
  • uw locatie, het adres waar u de werkzaamheden doet;
  • de activiteiten die u gaat uitvoeren;
  • u vult de gevraagde gegevens in en doorloopt de stappen.
 • U voegt in stap 5 het welstandsadvies en conceptverzoek-formulier toe als bijlage bij uw aanvraag. Doe dit onder het kopje ‘Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan’.
 • Selecteer bij stap 7 ‘Verzoeken indienen - doel van de verzoeken’ de optie ‘Conceptverzoek’.
 • Tot slot klik u op de knop ‘indienen’ om het conceptverzoek te versturen.

Een conceptverzoek kost u geld

De kosten van het conceptverzoek zijn €250. Dit bedrag wordt niet verrekend met een definitieve aanvraag.

Het resultaat van het conceptverzoek is geen vergunning

Het resultaat is een principebesluit van het college. Na het conceptverzoek doet u nog een definitieve aanvraag.