Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Cultureel erfgoed gemeentelijk

Wij zijn trots op het cultureel erfgoed in onze gemeente. We willen de geschiedenis van de gemeente Coevorden nog lang behouden. Daarvoor hebben we de erfgoednota ‘Het Kapitaal van Coevorden’ gemaakt. Daarin leggen we uit waarom ons erfgoed belangrijk is voor de geschiedenis, maar ook voor onze economie. Ons landschap, de gebouwen en ons erfgoed onder de grond is ontzettend waardevol. De erfgoednota zorgt voor meer bekendheid daarvan in onze gemeente. U leest hieronder hoe wij ons inzetten om ons erfgoed te behouden.

De gemeente steunt het behoud van archeologisch erfgoed

We hebben geven met twee kaarten inzicht in de belangrijke bekende archeologische plaatsen. En waar we misschien nog belangrijke archeologische resten kunnen vinden. Die kaarten heten de ‘Landschaps- en archeologische verwachtingskaart’ en de ‘Historische geografie beleidsadvieskaart’. We gebruiken deze kaarten bij ruimtelijke plannen en bodemingrepen. De regels van verschillende bestemmingsplannen houden ook rekening met deze kaarten. U leest daar meer over op Ruimtelijke Plannenexterne-link-icoon.

We zetten ons in om karakteristieke gebieden in Coevorden te behouden

We wezen in de Erfgoednota zijn negen gebieden aan waar we ons extra inzetten. U ziet op deze gebieden op de kaart op Ruimtelijke Plannenexterne-link-icoon. In de bijlage 5 van het bestemmingsplan Buitengebied:

  • Noord-Sleen - Achterste Erm
  • Zweeloo-Zwinderen
  • Dalen en Wachtum
  • Gebied ten zuiden en ten noordoosten van het Stieltjeskanaal
  • Kanaal Coevorden-Zwinderen, Zwinderse veld en Zwinders Kanaal
  • Veenmarke van Gees
  • Veenontginning Steenwijksmoer met dorpskern
  • Oranjekanaal met dorpskern Schoonoord
  • Vestingstad Coevorden met de omringende waterwegen

We houden al sinds 1999 rekening met cultuurhistorische kenmerken

In de Nota Belvedère staat dat we rekening moeten houden met belangrijke cultuurhistorische kenmerken bij de inrichting van het landschap. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen of verbouwen van een stuk land. In de gemeente Coevorden vindt u twee ‘Belvedèregebieden’. U ziet op de detailkaart van de welstandsnota waar deze gebieden liggen.

Aalden en omgeving

Aalden heeft een prachtig esdorpenlandschap dat nog vrij volledig en in goede staat is. U ziet hier voornamelijk essen, woeste grond en een systeem van beekdalen. De essen zijn een belangrijk archeologisch bodemarchief. Want prehistorische mensen gebruikten de essen al. U vindt hier ook veel archeologische monumenten zoals hunebedden, grafheuvels en celtic fields.

Padhuis en Vlieghuis

De gebieden liggen in het grotere gebied Schoonebeek – Bargerveen. Schoonebeek – Bargerveen heeft verschillende landschappen. In onze gemeente zijn die voornamelijk esdorp-achtig. U vindt een grote Es bij Padhuis. En u ziet in dit gebied ook heideontginningen, beekdal-weidegronden met verspreide boerderijen en zandkopjes in de natte benedenloop. Bij Padhuis-Vlieghuis ligt ook een belangrijke route naar het zuiden van Groningen, de Katshaarschans. Dit was een veilige oversteekplaats middenin het vochtige veen- en weidegebied.

Wilt u meer weten over het erfgoed in onze hele provincie? Kijk dan op de pagina cultureel erfgoed op provinciaal niveau.