Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Cultureel erfgoed in de provincie

Ons cultureel erfgoed op provinciaal niveau. U leest op deze pagina hoe de provincie meewerkt aan het behoud van ons cultureel erfgoed.

De provincie wil de kernkwaliteiten van Drenthe behouden

Want deze kernkwaliteitenexterne-link-icoon dragen bij aan de identiteit van de provincie. De kernkwaliteiten zijn landschap, natuur, cultuurhistorie, archeologie, aardkundig erfgoed en rust. De provincie wil de kernkwaliteiten behouden. En als het mogelijk is, wil de provincie de kernkwaliteiten ontwikkelen. De provincie onderbouwt het beleid in hoofdstuk 4 van de omgevingsvisieexterne-link-icoon.

De Provinciale Omgevingsverordening steunt de kernwaarde cultuurhistorie

In de regels van deze verordening staat dat er geen nieuwe of andere activiteiten in het bestemmingsplan mogen komen die de cultuurhistorie van Drenthe aantasten. We leggen verder uit in het bestemmingsplan hoe de verordening zorgt voor het behoud en de ontwikkeling van andere kernwaarden. U leest daar meer over op de website van de provincie Drentheexterne-link-icoon.

Het Cultuurhistorisch Kompas moedigt het behoud van monumenten aan

Vanuit de gemeente Coevorden moedigen wij u ook aan. U leest op de pagina ‘Monumenten en karakteristieke objecten’ wat dat voor u betekent. Het is een kader vanuit de provincie Drenthe die inspiratie biedt bij ruimtelijke ontwikkelingen van erfgoed. Veranderen kan met respect voor het verleden, maar ook met durf en aandacht voor kwaliteit.