De woonwijk Ossehaar

Wij ontwikkelen de woningbouw Ossehaar fase C. De woningmarkt is ingrijpend veranderd. Er is vraag naar huizen en bouwkavels. Wij hebben onderzoek gedaan naar de veranderingen in de gemeente Coevorden. Volgens dat onderzoek maakten we een nieuwe woonvisie. Hier staat bijvoorbeeld in dat we zoeken naar goede ruimte om te bouwen. En dat we nieuwe woningen betaalbaar houden, met name voor kleine huishoudens. 

We willen in Ossehaar C ‘eenheid in verscheidenheid’ maken 

Er zijn veel verschillende wensen voor de woningmarkt. ‘Eenheid in verscheidenheid’ zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk rekening houden met al die wensen. We bouwen er zowel koop- als huurhuizen. We bouwen er ook flexwoningen en sociale huurwoningen. 

Duurzaamheid is een belangrijk thema in alle ontwerpen 

Want we houden rekening met het veranderende klimaat. Het college bepaalde de nieuwe uitgangspunten voor het gebied in 2022. 

We betrekken buurtbewoners bij de plannen van de nieuwe woonwijk 

Dat doen we in drie stappen: 

  1. We vroegen de buurtbewoners eind oktober 2022 om suggesties en ideeën. 
  • Zij gaven aan dat ze verschillende thema’s belangrijk vonden. Denk bijvoorbeeld aan groen en klimaat, sport en bewegen, wonen en beeldkwaliteit, verkeer, veiligheid en duurzaamheid. 
  1. We maakten drie varianten, waarin we rekening hielden met de belangrijke thema’s. Deze presenteerden we eind januari 2023.
  • Buurtbewoners konden vragen stellen over de verschillende varianten. Ze konden ook hun mening geven. 
  1. Op 13 april 2023 presenteerden we onze definitieve ideeën tijdens een presentatie van ons ontwerp. 

Presentatie Ossehaar C - 26 januari 2023

We werken aan een nieuw bestemmingsplan voor Ossehaar fase C 

Volgens het huidige bestemmingsplan mogen we hier geen nieuwe woningen bouwen. Want het in het bestemmingsplan staan alle regels en voorwaarden voor de bouw.