Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Duurzaamheidsvisie

Duurzaamheid in de gemeente Coevorden. Wij willen in 2040 een energieneutrale gemeente zijn. Dit betekent dat alle energie die we gebruiken uit hernieuwbare bronnen komt. Denk bijvoorbeeld aan windenergie of zonne-energie. Onze doelen zijn vastgelegd in de duurzaamheidsvisie. Deze visie is gebaseerd op het klimaatakkoord van Parijs. U leest hieronder meer over onze plannen. 

We willen de gemeente aardgasvrij maken 

We beginnen met de kernen Dalen, Schoonoord en Gees en de wijk Tuindorp in Coevorden. We kijken per kern of wijk naar de mogelijkheden. U leest meer over onze plannen om de gemeente aardgasvrij te maken in de Transitie Visie Warmte (TVW). 

Nieuwbouwwoningen hebben al geen gasaansluiting meer. We bouwen nieuwbouwwoningen al sinds 1 juli 2018 gasloos.