Een echtscheiding melden

Als u wilt scheiden, moet u naar de rechtbank gaan en daar een aanvraag indienen. Dit doet u samen met een advocaat. Wanneer de rechtbank de scheiding goedkeurt, meldt uw advocaat de echtscheiding bij de gemeente waar u getrouwd bent. 

Procedure echtscheiding

Hier is hoe u de echtscheiding meldt:

  1. U start het scheidingsproces bij de rechtbank. Daarvoor heeft u een advocaat nodig.
  2. De advocaat vraagt de scheiding aan bij de rechtbank.
  3. De beslissing van de rechtbank stuurt de advocaat naar de gemeente. Het melden gebeurt bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  4. De volgende documenten ontvangt de gemeente:
  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand.
  • Het bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de echtscheidingsbeschikking).
  • Het bewijs dat u niet in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter (de akten van berusting).

Verwerking echtscheiding

De melding van echtscheiding moet binnen 6 maanden na de definitieve beslissing van de rechter zijn ontvangen. Wanneer de gemeente uw echtscheiding heeft ontvangen, beoordelen zij eerst de stukken. Wanneer deze akkoord zijn, schrijft de gemeente de echtscheiding zo snel mogelijk in. 

Andere achternaam

Heeft u tijdens uw huwelijk uw achternaam aangepast? Dan kunt u dit nu ook weer aanpassen. Hiervoor moet u zelf actie ondernemen. Kijk op onze pagina Andere achternaam gebruiken voor meer informatie. 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met team Burgerzaken. Bel met 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl.