Eerste inschrijving in Nederland

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). Maak telefonisch een afspraak bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit noemen we ‘eerste inschrijving’.

BSN aanvragen

Bij een eerste inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit BSN heeft u bijvoorbeeld nodig als u in Nederland wilt werken of als u een bankrekening in Nederland wilt openen. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. 

U moet telefonisch een afspraak maken voor een ‘eerste inschrijving’. Dit doet u via 14 0524. Afhankelijk van uw situatie moet u een aantal documenten en eventuele legalisaties aanleveren. Wij vertellen u dan welke (gelegaliseerde) documenten u moet aanleveren en maken dan samen een afspraak. U komt persoonlijk naar de gemeente. 

Wat moet u meenemen?

Bij documenten die u mee moet nemen, denkt u aan:

 • Uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat);
 • Een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs;
 • Als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte;
 • Als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd;
 • Als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht;
 • Eventueel de volgende akten: Een huwelijks- of echtscheidingsakte, Een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden), De geboorteakten van uw kinderen;
 • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee;
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee;
 • Wilt u uw kind inschrijven? Dan moet uw kind ook persoonlijk langskomen en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Bij het inschrijven van uw kind kan de gemeente om aanvullende documenten vragen. Bijvoorbeeld een (internationale) geboorteakte.

Meer informatie over legalisaties leest u op Nederlandwereldwijdexterne-link-icoon van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

 • U heeft: De Nederlandse nationaliteit, of een paspoort uit een EU-/EER-landexterne-link-icoon, of een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • U blijft langer dan vier maanden in Nederland wonen;
 • Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen vijf werkdagen inschrijven.

Inschrijven voor studie of werk

Als u in Nederland werkt of studeert, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe u zich inschrijft, hangt af van hoelang u in Nederland blijft.

 •  Woont u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in als niet-ingezetene. Dit kan bij 19 gemeenten in Nederland. U krijgt dan een BSN. Dit nummer is persoonlijk en bedoeld voor het contact met de Nederlandse overheid.
 • Woont u langer dan 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in als ingezetene in de gemeente waar u woont. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.