Op de voorgrond de oude fabriek met hoge toren. Achtergrond 4 rijen woningen met lage gootlijn. Eromheen meerdere geparkeerde auto's. Rechts grasstrook met boom.

Verhuizen