Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

Verhuist u naar de gemeente Coevorden of binnen de gemeente Coevorden? Dan kunt u dit digitaal doorgeven met DigiD. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan meldt u zich daar.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Verhuizing naar buitenland doorgeven met DigiD

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

U meldt de verhuizing:

 • Online met DigiD (bij een verhuizing binnen Nederland)
 • Persoonlijk bij de gemeente op afspraak 

U heeft het volgende nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Bij aangifte van verhuizing moet u ook een kopie van huur- of koopcontract toevoegen. Het is voldoende om alleen de eerste en laatste bladzijde toe te voegen. Vergeet niet om de naam van de verhuurder en huurder of de koper te vermelden en een handtekening en datum (bestandsformat JPEG, DOC of PDF is mogelijk).
 • Gaat u bij iemand inwonen? Voeg dan een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner toe
 • Bij inschrijving op een recreatiepark heeft u ook een huurcontract nodig. In dit geval kunt u niet digitaal uw verhuizing doorgeven. Maak een afspraak bij de gemeente om uw verhuizing persoonlijk door te geven.

Een e-mailbericht zonder (elektronische) handtekening is niet voldoende. 

Als u de verhuizing digitaal doorgeeft, hou dan uw DigiD inloggegevens bij de hand. Als u nog geen DigiD heeft, kunt u deze aanvragen via de DigiD-paginaAfvalstoffenheffing en rioolheffing gebruikers

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan ontvangt u automatisch een vermindering van uw aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing (gebruikersdeel) over de nog resterende volle maanden. De machtiging tot automatische incasso wordt automatisch beëindigd nadat het restant openstaand saldo, na vermindering, is voldaan. Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt aan u terugbetaald.

Wilt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven? Maak dan een afspraak. Een afspraak maken kan online of bel 140524.

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Burgerzaken

Telefoon: 14 0524
Email: burgerzaken@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden