Luchtfoto van de locatie Flexwonen

Flexwonen

Flexwonen betekent dat woningen in de toekomst op een andere locatie geplaatst kunnen worden. Het is een moderne en snelle manier van bouwen. Door de bouw van flexwoningen wordt het woningaanbod in Coevorden uitgebreid. Voor inwoners die door omstandigheden lastig woonruimte kunnen vinden, biedt dit een goede uitkomst. Denk hierbij aan starters, mensen die door sociale omstandigheden (zoals een scheiding) snel een woning nodig hebben of werknemers die voor langere tijd in onze gemeente verblijven.

Locatie Drostenstraat

De hoek van de Drostenstraat en de burgemeester Feithsingel in Coevorden is een beoogde nieuwe locatie voor dertig flexwoningen. Dit plan is ontstaan door de krapte op de woningmarkt en de behoefte aan sociale huurwoningen. Gemeente Coevorden en Woningcorporatie Domesta willen met deze flexwoningen meer ruimte creëren voor inwoners die moeilijk een huis kunnen vinden. Het gaat hierbij om woningen met één of meerdere slaapkamers die in twee of drie woonlagen worden gebouwd. Voor dit plan kunnen alle mensen reageren die zijn ingeschreven bij Thuiskompas als woningzoekende in Coevorden.

Op het terrein stond vroeger een school. De locatie van ongeveer 5300 m2 is al in eigendom van de gemeente en biedt volop mogelijkheden voor flexwonen. Bij de locatiekeuze is rekening gehouden met verschillende factoren, zoals bereikbaarheid, de nabijheid van voorzieningen en de woonbehoefte van potentiële huurders.

Planning

Vanaf 24 juli zijn onderzoeken gestart. Zo zijn er boringen uitgevoerd door een archeologisch bureau. Dit gebeurde met handboren en gaf geen overlast.

De woningen worden verhuurd door Domesta. De verwachting is dat de technische onderzoeken, zoals bodemonderzoek, in het najaar van 2023 zijn afgerond. Domesta en de gemeente streven naar een oplevering van de woningen in 2024.

Als u vragen heeft over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente door uw vraag te sturen naar wonen@coevorden.nl.

Terugblik eerste inloopbijeenkomst

Inloopbijeenkomst

De gemeente Coevorden en Domesta nodigden omwonenden en belangstellenden van harte uit om de plannen te bekijken en te reageren. Op dinsdag 18 juli hebben we een inloopavond georganiseerd om omwonenden en ondernemers uit de buurt te informeren over de plannen voor dertig flexwoningen op de hoek Drostenstraat en de burgemeerster Feithsingel in Coevorden.

Die vraag hebben we gesteld op de eerste inloopbijeenkomst. We hebben op de avond zelf en in de weken na de inloopbijeenkomst diverse aandachtspunten van de buurt mogen ontvangen en daar zijn we erg blij mee. Een aantal vragen hebben we uitgebreider toegelicht of juist toegevoegd aan onze Q&A op deze pagina.

De technische onderzoeken (zoals archeologie, bodem en grondwater) zijn ondertussen gestart. De uitslagen hiervan bepalen of deze locatie daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde plannen voor flexwonen. De uitkomsten tot nu toe, bevestigen dat deze locatie daadwerkelijk geschikt is.

Met dit plan willen we een nieuwe buurt creëren die passend is in de huidige omgeving en wijk. Voor ons is een combinatie van meerdere woningtypen van belang. Bijvoorbeeld een gebouw met plat dak, bestaande uit verschillende hoogtes. Maar ook woningen met een puntdak worden toegevoegd in de buurt. Zo vinden we stedenbouwkundig aansluiting bij de panden in de omgeving.

Met de uitstraling van de woningen zullen we, door middel van materiaalkeuzes, ook op zoek gaan naar een passend ontwerp. Zo kijken we ook naar de kleur en het materiaal van de gevel. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een gedekte kleur (geen lichte kleur). De uiteindelijke aannemer(s) doen ons diverse voorstellen, van steen tot hout maar ook nieuwe innovatieve bouwmaterialen. Bij de tweede inloopbijeenkomst hopen we de buurt hier al iets van te kunnen laten zien.

De wens van direct omwonenden is om veel groen toe te passen en om een bomenrij als erfafscheiding te plaatsen bij onder andere de beoogde galerij. Dit neemt onze stedenbouwkundige mee in het definitieve ontwerp.

Ook kregen wij vragen om, naast starterswoningen, ook gezinswoningen met meerdere slaapkamers in het plan op te nemen. Dit geven we mee aan de aannemers welke voor ons het ontwerp realiseren.

 

Er waren ook opmerkingen over mogelijke verkeersoverlast of verpaupering van de wijk. Of dat de woningen, door het dragen van de naam flex, niet aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. We kunnen u garanderen dat de woning te allen tijde veilig zijn, ze worden zelfs gebouwd volgens het permanente bouwbesluit. Dit hóeft niet, maar is de wens van zowel Domesta als de Gemeente. We willen een fijne buurt creëren en daarom investeren we extra in gedegen woonoplossingen. De woningen dragen, zoals eerder benoemd, enkel de naam flex omdat ze in de toekomst verplaatsbaar zijn. U zult deze buurt straks niet kunnen onderscheiden van een traditionele wijk.


 

We hopen eind september weer een bijeenkomst te organiseren bij Plaza Sportz in Coevorden. De datum is nog niet bekend, omdat we in afwachting zijn van diverse voorstellen van betrokken partijen. Hierover zullen we de directe omgeving te zijner tijd per brief informeren. Hierna volgen geen huis-aan-huis brieven meer. De verdere communicatie gaat vervolgens via deze webpagina en per digitale nieuwsbrief. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. 

Vragen en op de hoogte blijven?

Heeft u vragen? Stel ze via wonen@coevorden.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project op locatie Drostenstraat? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Meestgestelde vragen

Op het terrein stond vroeger een school. De locatie van ongeveer 5300 m2  is al in eigendom van de gemeente en biedt volop mogelijkheden voor flexwonen. Bij de locatiekeuze is rekening gehouden met verschillende factoren, zoals bereikbaarheid, de nabijheid van voorzieningen en de woonbehoefte van potentiële huurders.

We bieden snelle oplossingen en creëren nieuwe kansen, vooral voor jongeren die verlangen naar een plek waar ze hun eigen thuis kunnen creëren. In een tijd van krapte op de woningmarkt verlichten we samen de acute woningnood en creëren we nieuwe mogelijkheden.

Omdat er een gerichte woonvraag is vanuit diverse doelgroepen binnen o.a. Coevorden. Jeugd en werkenden in de gemeente moeten kunnen studeren, wonen en werken.

Op deze locatie gaat het om 30 woningen.

Er is een grotere vraag naar huizen dan alleen de 30 woningen op deze locatie. Daarom onderzoeken we ook andere locaties om de krapte nog meer te kunnen verlichten.

Via deze pagina (coevorden.nl/flexwonen) zullen we de fasen in dit project in kaart brengen en daarmee inzichtelijk maken wat deze stappen met zich meebrengen.

Reguliere woningzoekenden via Thuiskompas.

De laatste jaren is de kwaliteit enorm vooruit gegaan. Een flexwoning is een kleine, modulaire, fabrieksmatige geproduceerde woning met de uitstraling van een ‘normaal’ huis dat snel en eenvoudig op een plek neergezet kan worden en die vrij makkelijk ook weer verplaatsbaar is. We richten ons op kwaliteit. We bieden woningen aan met verschillende indelingen. Zodra er concept afbeeldingen beschikbaar zijn zullen we deze delen.

PMC staat voor ‘product-marktcombinatie’ en beschrijft welke type woning geschikt is voor welke doelgroep. Voorbeeld: PMC13 is een huis met twee slaapkamers. PMC12 met één slaapkamer.

Dit is afhankelijk van het precieze type woning. 

Die periode is onder meer afhankelijk van de vraag naar woningen. De woningen staat er naar verwachting om en nabij 20 jaar. Een flexwoning is een woning waar je niet je hele leven wilt blijven, maar waar je nu heel blij mee bent. Flexwonen is daarom geen alternatief voor definitieve huisvesting, maar voor géén woning.

Domesta biedt reguliere huurcontracten aan zonder een minimale termijn (bijvoorbeeld minimaal 1 jaar) maar met een maximale termijn van de vergunningsduur van deze locatie.

Er is nog geen nieuw bestemmingsplan voor na de periode van flexwonen vastgesteld. Vooralsnog wordt het weer gewoon grasveld. 

Dit kan door je in te schrijven op de website van Thuiskompas. Sta je hier al ingeschreven op zoekgebied Coevorden, dan krijg je hier een melding van.

Met flexwonen kunnen we snel en flexibel de woningvoorraad uitbreiden als oplossing voor de huidige krapte op de woningmarkt. We willen de buurt graag in de planvorming meenemen van deze beoogde locatie. Omdat er technische onderzoeken zullen starten vinden we het belangrijk de buurt als eerste te informeren. 

Flexwonen is niets anders dan uitbreiding van het bestaande woningaanbod van Domesta maar draagt de naam flex omdat ze in de toekomst, wanneer groei niet meer aan de orde is, verplaatsbaar zijn. 

Hoe lang je ingeschreven moet zijn voor een huis is afhankelijk van de voorkeuren. Voor een 2 kamer appartement/huis in Coevorden is normaal gesproken de wachttijd 2,5 jaar.

Een spoedzoeker is iemand die met spoed een woning heeft door een onveilige situatie thuis. Hiervoor heeft Domesta huizen beschikbaar in hun huidige woningvoorraad. Spoedzoekers die ingeschreven staan bij Thuiskompas kunnen wel op de huizen van Flexwonen reageren maar we houden bij dit project geen huizen specifiek hier voor vrij.
 

Een statushouder is een persoon die een verblijfsvergunning heeft gekregen. Ze maken dan deel uit van de Nederlandse samenleving. Wanneer iemand een verblijfsvergunning heeft gekregen wordt iemand een regulier woningzoekende, voor deze doelgroep is de woning beschikbaar. Voor mensen zonder status, zoals asielzoekers, is deze woning niet beschikbaar.

De woningen zijn duurzaam en energiezuinig. Je bepaalt zelf waar je een energiecontract afsluit. Elke woning krijgt een eigen elektra- en watermeter. De woningen zijn gasloos.
 

Dat is nu nog niet bekend. 
 

De woningen dienen passend te zijn bij de omgeving en worden stedenbouwkundig getoetst.

De huurprijzen zijn nog niet bekend. Wanneer je je inschrijft via Thuiskompas heb je hier tegen die tijd inzicht in.

In het complex komen geen buitenruimtes. De grondgebonden woningen, met puntdak, krijgen wel een buitenruimte.

Per woning reserveren we 0,7 parkeerplaats. In de overige beschikbare ruimte  reserveren we, voor de zekerheid, 0,3. We verwachten dat toekomstige bewoners niet allen een auto bezitten. Is dit wel het geval kunnen we alsnog opschalen naar 1 parkeerplaats per woning. Parkeren vindt allemaal plaats op het beoogde terrein, gelegen tussen de woningen.