Locatie Obbo Bumahof

Flexwonen betekent dat woningen in de toekomst op een andere locatie geplaatst kunnen worden. Het is een moderne en snelle manier van bouwen. Door de bouw van flexwoningen wordt het woningaanbod in Coevorden uitgebreid. Dit is ook nodig want er is krapte op de woningmarkt. Voor inwoners die door omstandigheden lastig woonruimte kunnen vinden, biedt dit een goede uitkomst. Denk hierbij aan starters, mensen die door sociale omstandigheden (zoals een scheiding) snel een woning nodig hebben of werknemers die voor langere tijd in onze gemeente verblijven.

Locatie Drostenstraat

Er komen 30 flexwoningen op de hoek van de Drostenstraat en de burgemeester Feithsingel in Coevorden. De woningen komen in een nieuw hof met de naam ‘Obbo Boumahof.’ Gemeente Coevorden en Woningcorporatie Domesta willen met deze flexwoningen meer ruimte creëren voor inwoners die moeilijk een huis kunnen vinden. Het gaat hierbij om woningen met één of meerdere slaapkamers die in twee of drie woonlagen worden gebouwd. Voor dit plan kunnen alle mensen reageren die zijn ingeschreven bij Thuiskompas als woningzoekende in Coevorden.

Op het terrein stond vroeger een school. De locatie van ongeveer 5300 m2 is al in eigendom van de gemeente en biedt volop mogelijkheden voor flexwonen. Bij de locatiekeuze houden we rekening met verschillende factoren, zoals bereikbaarheid, de nabijheid van voorzieningen en de woonbehoefte van potentiële huurders.

Planning

Ons doel is om de nieuwe bewoners voor de kerst van 2024 te verwelkomen in hun nieuwe huis. De meeste voorbereidende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het bodemonderzoek, zijn ondertussen klaar. Wij verwachten dat de vergunning eind mei verleend moet zijn. Ondertussen maken we de locatie bouwrijp.

We beginnen in de zomer met het bouwen van de woningen. Tegelijk met het bouwen van de woningen, leggen we de nutsvoorzieningen aan. De bouw duurt een paar maanden en we streven ernaar om ze in oktober grotendeels klaar te hebben. Dan maken we de locatie woonrijp. Domesta kan de sleutels vervolgens in december overhandigen aan de nieuwe bewoners.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan neemt u contact op met de gemeente door uw vraag te sturen naar: wonen@coevorden.nl.

Terugblik eerste inloopbijeenkomst

Inloopbijeenkomst

De gemeente Coevorden en Domesta nodigden omwonenden en belangstellenden van harte uit om de plannen te bekijken en te reageren. Op dinsdag 18 juli hebben we een inloopavond georganiseerd om omwonenden en ondernemers uit de buurt te informeren over de plannen voor dertig flexwoningen op de hoek Drostenstraat en de burgemeester Feithsingel in Coevorden.

Die vraag hebben we gesteld op de eerste inloopbijeenkomst. We hebben op de avond zelf en in de weken na de inloopbijeenkomst diverse aandachtspunten van de buurt mogen ontvangen en daar zijn we erg blij mee. Een aantal vragen hebben we uitgebreider toegelicht of juist toegevoegd aan onze Q&A op deze pagina.

De technische onderzoeken (zoals archeologie, bodem en grondwater) zijn ondertussen gestart. De uitslagen hiervan bepalen of deze locatie daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde plannen voor flexwonen. De uitkomsten tot nu toe, bevestigen dat deze locatie daadwerkelijk geschikt is.

Met dit plan willen we een nieuwe buurt creëren die passend is in de huidige omgeving en wijk. Voor ons is een combinatie van meerdere woningtypen van belang. Bijvoorbeeld een gebouw met plat dak, bestaande uit verschillende hoogtes. Maar ook woningen met een puntdak worden toegevoegd in de buurt. Zo vinden we stedenbouwkundig aansluiting bij de panden in de omgeving.

Met de uitstraling van de woningen zullen we, door middel van materiaalkeuzes, ook op zoek gaan naar een passend ontwerp. Zo kijken we ook naar de kleur en het materiaal van de gevel. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een gedekte kleur (geen lichte kleur). De uiteindelijke aannemer(s) doen ons diverse voorstellen, van steen tot hout maar ook nieuwe innovatieve bouwmaterialen. Bij de tweede inloopbijeenkomst hopen we de buurt hier al iets van te kunnen laten zien.

De wens van direct omwonenden is om veel groen toe te passen en om een bomenrij als erfafscheiding te plaatsen bij onder andere de beoogde galerij. Dit neemt onze stedenbouwkundige mee in het definitieve ontwerp.

Ook kregen wij vragen om, naast starterswoningen, ook gezinswoningen met meerdere slaapkamers in het plan op te nemen. Dit geven we mee aan de aannemers welke voor ons het ontwerp realiseren.

Er waren ook opmerkingen over mogelijke verkeersoverlast of verpaupering van de wijk. Of dat de woningen, door het dragen van de naam flex, niet aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. We kunnen u garanderen dat de woning te allen tijde veilig zijn, ze worden zelfs gebouwd volgens het permanente bouwbesluit. Dit hoeft niet, maar is de wens van zowel Domesta als de Gemeente. We willen een fijne buurt creëren en daarom investeren we extra in gedegen woonoplossingen. De woningen dragen, zoals eerder benoemd, enkel de naam flex omdat ze in de toekomst verplaatsbaar zijn. U zult deze buurt straks niet kunnen onderscheiden van een traditionele wijk.


Terugblik tweede inloopavond

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 21 september kwamen omwonenden naar de tweede inloopbijeenkomst over de plannen voor Flexwonen op de hoek Drostenstraat en de Burgemeester Feithsingel in Coevorden. Tijdens de eerste inloopbijeenkomst op 18 juli lieten we geïnteresseerden een 3D tekening zien van wat mogelijk is op deze locatie.

Naar aanleiding van de vraag die we destijds hebben gesteld ‘Wat wilt u ons meegeven?’ zijn de reacties meegenomen in de planvorming en is het Flexwonen verder uitgewerkt. We zijn dankbaar voor de terugkoppelingen welke wij, Gemeente Coevorden en Domesta, hebben mogen ontvangen. Dit heeft ons geholpen inzicht te krijgen in wat de buurt, en wellicht toekomstige bewoners, wel óf juist niet zouden willen.

De reacties op de bijeenkomst waren overwegend positief. Enkele opmerkingen:

 • ‘Er is goed geluisterd naar wat wij hebben aangegeven’
 • ‘Er wordt rekening gehouden met  de doelgroep én de huidige buurt’
 • ‘Het lijkt op een normale wijk’

Het doet ons erg goed om dit te horen. De kritische opmerkingen kwamen vooral van direct aangrenzende kavels en betroffen zorgen over de toekomstige bewoners. We willen benadrukken dat iedereen die ingeschreven staat bij Thuiskompas de mogelijkheid heeft om te reageren op deze huizen. Meer informatie hierover lees je in de ‘meest gestelde vragen’ op deze pagina, waarin we uitleg geven over de doelgroepen en toekomstige bewoners.

De technische onderzoeken, waaronder flora en fauna en stikstofmetingen, zijn succesvol afgerond. De resultaten bevestigen dat de locatie geschikt is voor de ontwikkeling van Flexwoningen.

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst hebben we verzoeken ontvangen om meer woningen toe te voegen die geschikt zijn voor meerpersoonshuishoudens. Daarom hebben we woningen met drie slaapkamers aan het plan toegevoegd. De grondgebonden woningen zijn goed ontvangen en we hebben ze iets verder uitgebreid, waarbij we de derde laag op het complex iets hebben verkleind om tegemoet te komen aan de zorgen van directe omwonenden. In het totaal omvat het plan nu 30 woningen.

We hebben omwonenden ook betrokken bij de keuze van kleurstellingen voor het complex en de houtlook panelen van de grondgebonden woningen. Deze suggesties worden meegenomen bij de verdere detaillering van de gebouwen.

Eén van de verzoeken was om een bomenrij toe te voegen als erfafscheiding op de erfgrenzen met de bestaande bebouwing. Hierover gaan we graag verder in gesprek met de direct betrokkenen.

De behoefte aan duidelijkheid over de groenvoorziening en de openbare ruimtes is erkend. We willen graag met omwonenden in gesprek te gaan. Dit willen we graag doen door middel van het vormen van een ‘Bewoners Overleggroep’. U vindt meer informatie en kunt zich aanmelden onder het kopje ‘Bewoners overleggroep’.

Voorlopig is er geen nieuwe inloopbijeenkomst gepland. Verdere communicatie zal plaatsvinden via onze website en de nieuwsbrief zoals eerder aangekondigd. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, kunt u dit doen via de knop op deze pagina.

Als u geïnteresseerd bent in wonen op deze locatie, vragen wij u zich zo snel mogelijk in te schrijven op de website van Thuiskompasexterne-link-icoon. Bekijk ook de ‘meestgestelde vragen’ hieronder om antwoorden op veelvoorkomende vragen over dit onderwerp.

Als u wilt meedenken op een inspirerend niveau over de verdere invulling van het plan en het creëren van een mooie wijk, overweeg dan deel te nemen aan de overleggroep. Vanuit deze groep heeft u een actieve rol om buurtbewoners te inspireren en informeren. Als dit iets voor u is, vragen we u om te mailen naar wonen@coevorden.nl en daarbij de onderstaande gegevens te vermelden. Hierna nemen we persoonlijk contact met u op voor de verdere selectie.

 • Volledige naam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Mailadres;
 • Beweegredenen voor u om deel te nemen;
 • Motivatie om bij te dragen aan het succes van flexwonen;
 • Beschikbaarheid (overdag en/of avond?).

Impressietekeningen

Vragen en op de hoogte blijven?

Heeft u vragen? Stel ze via wonen@coevorden.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het project op locatie Drostenstraat? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Meestgestelde vragen

Op het terrein stond vroeger een school. De locatie van ongeveer 5300 m2  is al in eigendom van de gemeente en biedt volop mogelijkheden voor flexwonen. Bij de locatiekeuze is rekening gehouden met verschillende factoren, zoals bereikbaarheid, de nabijheid van voorzieningen en de woonbehoefte van potentiële huurders.

We bieden snelle oplossingen en creëren nieuwe kansen, vooral voor jongeren die verlangen naar een plek waar ze hun eigen thuis kunnen creëren. In een tijd van krapte op de woningmarkt verlichten we samen de acute woningnood en creëren we nieuwe mogelijkheden.

Omdat er een gerichte woonvraag is vanuit diverse doelgroepen binnen o.a. Coevorden. Jeugd en werkenden in de gemeente moeten kunnen studeren, wonen en werken.

Op deze locatie gaat het om 30 woningen, waarvan 18 in een complex en 12 grondgebonden. De samenstelling is als volgt:

Complex

 • 2 studio’s voor een eenpersoonshuishouden (23 m²)
 • 16 appartementen met 2 aparte slaapkamers voor meerpersoonshuishoudens van (47m²)

Grondgebonden huizen

 • Wooneenheid met 1 slaapkamer (4 eenheden beschikbaar. 2 op de begane grond en 2 op de eerste verdieping. 29 m²)
 • Wooneenheid met 2 slaapkamers (4 eenheden beschikbaar. 2 op de begane grond, 2 op de eerste verdieping. 38 m²)
 • Gezinswoning met 3 slaapkamers (4 woningen beschikbaar, 60 m²)

Er is een grotere vraag naar huizen dan alleen de 30 woningen op deze locatie. Daarom onderzoeken we ook andere locaties om de krapte nog meer te kunnen verlichten.

Via deze pagina (coevorden.nl/flexwonen) zullen we de fasen in dit project in kaart brengen en daarmee inzichtelijk maken wat deze stappen met zich meebrengen.

Reguliere woningzoekenden via Thuiskompas.

De laatste jaren is de kwaliteit van flexibele woningen enorm vooruit gegaan. Een flexwoning is een kleine, modulaire, fabrieksmatige geproduceerde woning met de uitstraling van een ‘normaal’ huis dat snel en eenvoudig op een plek neergezet kan worden en die vrij makkelijk ook weer verplaatsbaar is. We richten ons op kwaliteit. We bieden woningen aan met verschillende indelingen. 

PMC staat voor ‘product-marktcombinatie’ en beschrijft welke type woning geschikt is voor welke doelgroep. Voorbeeld: PMC13 is een huis met twee slaapkamers. PMC12 met één slaapkamer.

Complex: 

 • voor een studio (2 eenheden beschikbaar) is dat circa 23 m2;
 • voor een appartement met twee slaapkamers (16 eenheden beschikbaar) is dat circa 47m2.

Grondgebonden woningen: 

 • voor een wooneenheid met 1 slaapkamer (4 eenheden beschikbaar, 2 op de begane grond, 2 op de eerste verdieping) is dat circa 29 m2;
 • voor een wooneenheid met 2 slaapkamers (4 eenheden beschikbaar, 2 op de begane grond, 2 op de eerste verdieping) is dat circa 38 m2;
 • voor een gezinswoning met 3 slaapkamers (4 woningen beschikbaar) is dat circa 60 m2.

Dit is afhankelijk van het precieze type woning. 

Die periode is bijvoorbeeld afhankelijk van de vraag naar woningen. De woningen staat er naar verwachting ongeveer 15 jaar. Een flexwoning is een woning waar je niet je hele leven wilt blijven, maar waar je nu heel blij mee bent. Flexwonen is daarom geen alternatief voor definitief ergens wonen, maar voor géén woning hebben.

Domesta biedt reguliere huurcontracten aan zonder een minimale termijn (bijvoorbeeld minimaal 1 jaar) maar met een maximale termijn van de vergunningsduur van deze locatie.

Er is nog geen nieuw bestemmingsplan voor na de periode van flexwonen vastgesteld. Vooralsnog wordt het weer gewoon grasveld. 

Dit kan door je in te schrijven op de website van Thuiskompas. Sta je hier al ingeschreven op zoekgebied Coevorden, dan krijg je hier een melding van.

Met flexwonen kunnen we snel en flexibel de woningvoorraad uitbreiden als oplossing voor de krapte op de woningmarkt. We wilden de buurt graag in de planvorming meenemen van deze locatie. Bij het bouwen van woningen komen veel soorten werkzaamheden kijken. Van bepaalde werkzaamheden heeft u weinig last en van andere iets meer. Daarom vinden we het belangrijk om de buurt als eerste te informeren.

Flexwonen is niets anders dan uitbreiding van het bestaande woningaanbod van Domesta maar draagt de naam flex omdat ze in de toekomst, wanneer groei niet meer aan de orde is, verplaatsbaar zijn. 

Hoe lang je ingeschreven moet zijn voor een huis is afhankelijk van de voorkeuren. Voor een 2 kamer appartement/huis in Coevorden is normaal gesproken de wachttijd 2,5 jaar.

Een spoedzoeker is iemand die met spoed een woning heeft door een onveilige situatie thuis. Hiervoor heeft Domesta huizen beschikbaar in hun huidige woningvoorraad. Spoedzoekers die ingeschreven staan bij Thuiskompas kunnen wel op de huizen van Flexwonen reageren maar we houden bij dit project geen huizen specifiek hier voor vrij.

Een statushouder is een persoon die een verblijfsvergunning heeft gekregen. Ze maken dan deel uit van de Nederlandse samenleving. Wanneer iemand een verblijfsvergunning heeft gekregen wordt iemand een regulier woningzoekende, voor deze doelgroep is de woning beschikbaar. Voor mensen zonder status, zoals asielzoekers, is deze woning niet beschikbaar.

De woningen zijn duurzaam en energiezuinig. Je bepaalt zelf waar je een energiecontract afsluit. Elke woning krijgt een eigen elektra- en watermeter. De woningen zijn gasloos.

De woningen krijgen zonnepanelen. Het aantal verschilt per type woning.

De woningen dienen passend te zijn bij de omgeving en worden stedenbouwkundig getoetst.

De huurprijzen starten vanaf ongeveer 450 euro per maand, voor het kleinste type. Hier gaat de huurtoeslag dan nog vanaf. De meeste woningen hebben een huurprijs van ongeveer 630 tot 680 euro per maand. De grootste flexwoningen kosten het meeste. De huurprijzen hiervoor zijn ongeveer 800 euro. Dat is rond de grens van de huurtoeslag.

In het complex komen geen buitenruimtes. De grondgebonden woningen, met puntdak, krijgen wel een buitenruimte.

Per woning reserveren we 0,7 parkeerplaats. In de overige beschikbare ruimte  reserveren we, voor de zekerheid, 0,3. We verwachten dat toekomstige bewoners niet allen een auto bezitten. Is dit wel het geval kunnen we alsnog opschalen naar 1 parkeerplaats per woning. Parkeren vindt allemaal plaats op het beoogde terrein, gelegen tussen de woningen.