Gemeente aansprakelijk stellen/ Verzoek om schadevergoeding

Heeft u schade aan uw eigendom of heeft u een ongeval gehad door schuld van de gemeente?

Bijvoorbeeld:

 • schade aan uw kleding omdat u gevallen bent over een stoeptegel die los ligt
 • schade aan uw auto door een ongeluk omdat de weg slecht was
 • schade aan uw auto door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente
 • schade aan uw eigendom door werkzaamheden die de gemeente uitvoert

Dan heeft u misschien recht op een schadevergoeding. Om te kunnen beslissen of u hier recht op heeft, moet u ons als gemeente aansprakelijk stellen.

Klachten/meldingen over openbare ruimte

Heeft u geen schade maar wel overlast? Zoals bijvoorbeeld een stoeptegel die los ligt? Of een fietspad waar het onveilig is omdat er takken op liggen? Zit er misschien een gat in de weg?

Dan kunt u dit melden bij de gemeente Coevorden. Dit kunt u via de volgende link doen : Melding over openbare ruimte indienen | Gemeente Coevorden

Hoe stelt u de gemeente aansprakelijk ?

Inloggen met DigiD

Dit doet u door het online formulier in te vullen. Dit kan met uw DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf, vereniging of stichting). Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.

Op een andere manier contact opnemen

Lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen, dan kunt u ook bellen naar 140524 of mailen naar info@coevorden.nl.

Wat hebben wij nodig om uw verzoek om schadevergoeding te kunnen behandelen?

U geeft in uw schademelding aan:

 • wanneer heeft u schade gehad: de datum en tijdstip
 • waar heeft u schade gehad: de locatie 
 • waardoor is de schade ontstaan: beschrijving hoe de schade is ontstaan
 • wat is de schade: omschrijving van de beschadiging/letsel.
 • bewijsstukken van de schade: dit kunnen foto’s zijn van de schade, offertes/(aankoop) nota’s voor reparatie of vervanging van uw beschadigde eigendommen , een proces-verbaal van de politie (bij een ongeluk), misschien zijn er getuigen aanwezig geweest?
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer waar u te bereiken bent
 • uw e-mailadres

Wat gebeurt er nadat u de gemeente aansprakelijk heeft gesteld?

Wij onderzoeken uw schademelding. Soms hebben we hiervoor externe deskundigen nodig. Zoals bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij.

Is de conclusie dat wij aansprakelijk zijn voor de schade die u heeft gehad? Dan vergoeden wij de kosten (helemaal of gedeeltelijk).

Hoe lang gaat het duren?

Het is niet te zeggen hoe lang het duurt om een besluit te nemen op uw schadeverzoek. Een eenvoudig schadeverzoek kunnen we sneller afhandelen dan ingewikkelde verzoeken.

Niet tevreden met het antwoord op uw schadeverzoek?

Dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Advies en Middelen. Bel 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl.