Gezond in Coevorden

De gemeente heeft in 2018 €159.029,- beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid of een gezonde leefstijl bevorderen en/of de bewustwording hiervan. Hiervoor is in 2015 het Stimuleringsprogramma 'Gezond in Coevorden' opgesteld. Een programma dat bedoeld is om met een integrale aanpak te werken aan gezonde inwoners, een gezonde leefomgeving en goede zorg. Het programma heeft aandacht voor preventie en het zoveel mogelijk meedoen van mensen in de maatschappij. Heeft u een initiatief dat zich richt op het bevorderen van de gezondheid of een gezonde leefstijl? Kijk dan of u voldoet aan de voorwaarden om een subsidie aan te vragen.

PDFStimuleringsprogramma Gezond in Coevorden

Om gezondheidsverschillen te verkleinen en om gezondheid en een gezonde leefstijl te bevorderen, is er geld beschikbaar vanuit 'Gezond in de stad' van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiervoor is in 2018 in Coevorden € 96.802,- beschikbaar. Hierbij leggen we ook verbinding met andere ontwikkelingen en initiatieven rond gezondheidsachterstanden. Zo is er het project 'Kans voor de Veenkoloniën' en zijn er de 'Brede Impuls-gelden'.

In 2018 is het subsidieplafond €159.029.-.

Heeft u een project dat gericht is op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of andere organisaties die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die activiteiten uitvoeren in de gemeente Coevorden.

De belangrijkste voorwaarden voor subsidie zijn dat het project of initiatief:

  • de gezondheid, een gezonde leefstijl en/of de bewustwording daarvan van groepen burgers bevordert;
  • aantoonbaar voorziet in een behoefte van de samenleving;
  • een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding heeft;
  • binnen een jaar na de subsidieverlening is gerealiseerd;
  • niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit de aankoop van voorzieningen.

Bekijk hier de volledige voorwaarden voor subsidie.

Microsoft Office documentAanvraagformulier Initiatieven Gezond in Coevorden.doc

Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

Gemeente Coevorden, team Economie & Leefbaarheid, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Voor vragen over de subsidie kunt u ook contact opnemen met team Economie & Leefbaarheid via telefoonnummer 14 0524.