Gezond in Coevorden

De gemeente heeft in 2019 € 168.676,- beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid of een gezonde leefstijl bevorderen en/of de bewustwording hiervan van groepen inwoners als genoemd in het Stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’. Zie hiervoor het document: Terugblik en voortzetting Stimuleringsprogramma 'Gezond in Coevorden'.

Het programma is bedoeld om met een integrale aanpak te werken aan gezonde inwoners, een gezonde leefomgeving en goede zorg. Het programma heeft aandacht voor preventie en het zoveel mogelijk meedoen van mensen in de maatschappij. Heeft u een initiatief dat zich richt op het bevorderen van de gezondheid of een gezonde leefstijl? Kijk dan of u voldoet aan de voorwaarden om een subsidie aan te vragen.

PDFTerugblik en voortzetting Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden

Om gezondheidsverschillen te verkleinen en om gezondheid en een gezonde leefstijl te bevorderen, is er geld beschikbaar vanuit 'Gezond in de stad' van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiervoor is in 2019 in Coevorden € 96.802,- beschikbaar. Hierbij leggen we ook verbinding met andere ontwikkelingen en initiatieven rond gezondheidsachterstanden. Zo is er het project 'Kans voor de Veenkoloniën' en zijn er de 'Brede Impuls-gelden'.

In 2019 is het subsidieplafond €168.676-. NB: Inmiddels is dit plafond bereikt en kunt u geen subsidieaanvraag meer indienen.

Heeft u een project dat gericht is op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of andere organisaties die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die activiteiten uitvoeren in de gemeente Coevorden.

Voorwaarden subsidie: 

Vanaf 2019 zetten we de beschikbare middelen in voor concrete doelen, interventies/ activiteiten die duurzaam zijn en zich richten op kwetsbare doelgroepen waarbij we een integrale aanpak stimuleren .

PDFToetsingscriteria

PDFAanvraagformulier Initiatieven Gezond in Coevorden

Gemeente Coevorden, team Economie & Leefbaarheid, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Voor vragen over de subsidie kunt u ook contact opnemen met Anneke Welink van het team Economie & Leefbaarheid via telefoonnummer 14 0524.