Gezond in Coevorden

De gemeente heeft in 2020 € 111.250,- beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid of een gezonde leefstijl bevorderen en/of de bewustwording hiervan van groepen inwoners als genoemd in het Stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’. Zie hiervoor het document: Terugblik en voortzetting Stimuleringsprogramma 'Gezond in Coevorden'.

Het programma is bedoeld om de gezondheid of gezondere leefstijl van groepen kwetsbare inwoners te bevorderen. Én de activiteiten voor bewustwording over het onderwerp gezondheid en leefstijl.

Heeft u een initiatief dat zich richt op het bevorderen van de gezondheid of een gezonde leefstijl? Kijk dan of u voldoet aan de voorwaarden om een subsidie aan te vragen.

PDFTerugblik en voortzetting Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden

Om gezondheidsverschillen te verkleinen en om gezondheid en een gezonde leefstijl te bevorderen, is er geld beschikbaar vanuit 'Gezond in de stad' van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiervoor is in 2020 in Coevorden € 111.250,- beschikbaar. Hierbij leggen we ook verbinding met andere ontwikkelingen en initiatieven rond gezondheidsachterstanden. Zo is er het project 'Kans voor de Veenkoloniën' en zijn er de 'Brede Impuls-gelden'.

In 2020 is het subsidieplafond € 111.250,-. 

Heeft u een project dat gericht is op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of andere organisaties die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die activiteiten uitvoeren in de gemeente Coevorden.

Voorwaarden subsidie: 

Vanaf 2020 zetten we de beschikbare middelen in voor concrete doelen, interventies/ activiteiten die duurzaam zijn en zich richten op kwetsbare doelgroepen waarbij we een integrale aanpak stimuleren.

PDFCriteria subsidieregeling Initiatieven Gezond in Coevorden 2020.pdf

PDFAanvraagformulier subsidie Initiatieven Gezond in Coevorden 2020.pdf

Gemeente Coevorden, team Economie & Leefbaarheid, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Voor vragen over de subsidie kunt u ook contact opnemen met Anneke Welink van het team Economie & Leefbaarheid via telefoonnummer 14 0524.