Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Handhaving

Het college van burgemeester en wethouders handhaaft bij overtredingen. Dit geldt alleen bij overtredingen waar de gemeente Coevorden het bevoegd gezag is. Dat geldt wanneer de overtreding ingaat tegen: 

  • de Algemene Plaatselijke Verordening 

  • het bestemmingsplan 

  • een omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders afgeeft 

U leest op deze pagina hoe de gemeente dit aanpakt. 

We handhaven uit eigen beweging 

Toezichthouders werken bij de gemeente. Zij kijken of de regels worden gevolgd. Ze schrijven een constateringsrapport wanneer ze iets zien dat buiten de wetten en regels valt. We onderzoeken of er sprake is van een overtreding is. En of we hierin moeten handhaven. 

Of we handhaven naar aanleiding van een handhavingsverzoek 

We moeten een beslissing nemen wanneer wij een schriftelijk handhavingsverzoek krijgen. We onderzoeken of er sprake is van een overtreding. Daarna kijken we of we hierin moeten handhaven. 

Een handhavingsverzoek kan u niet anoniem indienen 

U leest op deze pagina meer informatie over een melding of een handhavingsverzoek

U kunt bezwaar maken tegen onze beslissing op uw handhavingsverzoek 

U doet dat wanneer u het niet eens bent met onze beslissing. U leest op deze pagina meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift

De gemeente handhaaft op verschillende manieren 

U leest daar meer over op deze pagina over onze handhavingsstrategie. De manier waarop we handhaven in de gemeente Coevorden staat in ons beleidsplan: ‘Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019 – 2023, Ruimte om te Doen: werk in uitvoering.’