Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Handhavingsstrategie

Wij controleren en handhaven volgens de landelijke handhavingsstrategie. Zo controleren we in heel Nederland op dezelfde manier. U leest op deze pagina hoe wij dat doen. 

U krijgt een voornemen last onder dwangsom/bestuursdwang 

Onze toezichthouder ziet tijdens een controle een overtreding. Wij sturen u dan een voornemen last onder dwangsom of een voornemen last onder bestuursdwang. Wij leggen in dat voornemen uit welke overtreding we zien. U heeft bijvoorbeeld een schutting gebouwd, die voor een deel op openbare grond staat. We geven in dit voornemen ook aan binnen welke termijn u de overtreding moet beëindigen of ongedaan maken. Zo voorkomt u een dwangsom. 

U kunt een zienswijze indienen tegen het voornemen 

U legt in uw zienswijze uit waarom u het niet eens bent met ons voornemen. Doe dat binnen de termijn die in het voornemen staat. Wij houden bij ons besluit rekening met uw zienswijze. U stuurt de zienswijze per post, of maakt een afspraak en dient uw zienswijze mondeling bij ons in. U leest daar meer over in ons voornemen. 

Soms sturen we geen voornemen 

We doen dit alleen wanneer de overtreding niet teruggedraaid kan worden. Of als u vaker een overtreding doet. U krijgt dan meteen een last onder dwangsom. 

De toezichthouder doet nog een controle nadat de termijn is afgelopen 

Heeft u de overtreding dan nog niet beëindigd, of ongedaan gemaakt? Dan krijgt u een last van het college van burgemeester en wethouders. In de last leggen we nog een keer uit om welke overtreding het gaat. We geven ook aan binnen welke termijn u de overtreding moet stoppen, of ongedaan moet maken. En wat het voor u betekent als u dat niet doet. 

U krijgt een last onder dwangsom 

Wij vragen u dan om de overtreding te herstellen binnen een bepaalde termijn. Doet u dit niet, of niet binnen de termijn? Dan krijgt u een dwangsom.  U kunt bezwaar maken tegen de last onder dwangsom. 

U moet de overtreding nog steeds beëindigen na de dwangsom 

De overtreding moet dan ook beëindigd blijven. Het college van burgemeester en wethouders kan een nieuwe last onder dwangsom opleggen met een hogere dwangsom. Of een last onder bestuursdwang. U leest daar hieronder meer over. 

Of u krijgt een last onder bestuursdwang 

Haalt u de overtreding niet weg binnen de periode die we aangeven? Of beëindigt u de overtreding niet? Dan doet de gemeente dit. U betaalt daar zelf de kosten voor. U kunt bezwaar maken tegen de last onder bestuursdwang. 

Het college van burgemeester en wethouders mag direct bestuursdwang toepassen 

Dit mag bijvoorbeeld wanneer de situatie spoedeisend is. U krijgt dan niet de kans om de overtreding zelf te herstellen.