Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Handhavingsstrategie

Wij controleren en handhaven volgens de landelijke handhavingsstrategie omgevingsrecht. Zo controleren we in heel Nederland op dezelfde manier. U leest op deze pagina hoe wij dat doen. 

Voornemen last onder dwangsom/bestuursdwang

U krijgt een voornemen last onder dwangsom/bestuursdwang

Onze toezichthouder constateert tijdens een controle een overtreding. Wij sturen u dan een voornemen last onder dwangsom of een voornemen last onder bestuursdwang. Wij leggen in die brief uit welke overtreding we zien. U heeft bijvoorbeeld een schuur gebouwd, die zonder omgevingsvergunning is gebouwd. We geven in dit voornemen ook aan binnen welke termijn u de overtreding moet beëindigen of ongedaan maken.

U kunt een zienswijze indienen tegen het voornemen 

U legt in uw zienswijze uit waarom u het niet eens bent met ons voornemen. Doe dat binnen de termijn die in het voornemen staat. Wij wegen uw zienswijze in ons besluit af. U stuurt de zienswijze per post, of maakt een afspraak en dient uw zienswijze mondeling bij ons in. U leest daar meer over in ons voornemen. 

Soms sturen we geen voornemen 

We doen dit alleen wanneer de overtreding niet teruggedraaid kan worden. U krijgt dan meteen een last onder dwangsom. 

Last onder dwangsom

De toezichthouder doet nog een controle nadat de termijn is afgelopen 

Heeft u de overtreding dan nog niet beëindigd, of ongedaan gemaakt? Dan krijgt u een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom. In dit besluit leggen we nog een keer uit om welke overtreding het gaat. We geven ook aan binnen welke termijn u de overtreding ongedaan moet maken. En wat het voor u betekent als u dat niet of niet binnen de termijn doet. U verbeurt dan een dwangsom. 

U kunt bezwaar maken tegen de last onder dwangsom. Lees hierover meer op onze pagina over Rechtsbescherming.

U moet de overtreding nog steeds beëindigen na de dwangsom 

De overtreding moet dan ook beëindigd blijven. Het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kan een nieuwe last onder dwangsom opleggen met een hogere dwangsom. Of een last onder bestuursdwang. U leest daar hieronder meer over. 

Last onder bestuursdwang

Of u krijgt een last onder bestuursdwang 

Beëindigt u de overtreding niet binnen de periode die we aangeven? Dan doet de gemeente dit. U betaalt daar zelf de kosten voor. U kunt bezwaar maken tegen de last onder bestuursdwang. Lees hierover meer op onze pagina over Rechtsbescherming.

Het college van burgemeester en wethouders mag direct bestuursdwang toepassen 

Dit mag bijvoorbeeld wanneer de situatie spoedeisend is. U krijgt dan niet de kans om de overtreding zelf te herstellen.