Hemelwater afkoppelen

In bepaalde gebieden is het toegestaan om regenwater via het riool weg te laten lopen. Als u minstens 20 vierkante meter dakoppervlak afkoppelt, komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Vergoeding voor afkoppelen van hemelwater

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor het afkoppelen van regenwater. De vergoeding is €20 per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak, met een maximale vergoeding van €1.000. Houd er rekening mee dat er geen korting wordt gegeven op de gemeentelijke rioolheffing.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor subsidie

Op bepaalde plekken is het niet toegestaan om hemelwater op het vuilwaterriool te laten wegstromen. Bij nieuwbouw moeten hemelwaterafvoeren gescheiden worden aangeboden op de erfgrens volgens het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022-2028.

Aanvragen en voorwaarden

Om subsidie aan te vragen, moet u binnen 6 maanden na subsidieverlening beginnen met de werkzaamheden. En deze binnen één jaar voltooien. Als er overlap is met andere subsidieregelingen, wordt het bedrag van die regelingen afgetrokken van het subsidiebedrag. Meld het project binnen één jaar na het verkrijgen van de subsidie bij het college, inclusief een uitleg van de kosten en een verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie.

Voor meer informatie en om de stimuleringsmaatregel aan te vragen, kunt u het Aanvraagformulier indienen met DigiD. Na afronding van de werkzaamheden kunt u dit melden met DigiD met het Gereedmeldingsformulier.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vastgoed & Infrastructuur. Bel met 14 0524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.