Subsidies

Er zijn veel mogelijkheden om een subsidie aan te vragen. Hieronder vindt u de subsidiemogelijkheden in de Gemeente Coevorden. 

Energiesubsidie 

Wilt u energiebesparende maatregelingen in uw woning nemen? Dat is een goed idee. Het zorgt voor een lagere energienota, meer comfort én een beter klimaat. Er bestaan verschillende regelingen. Op de pagina Energiesubsidies vindt u informatie over de Energiesubsidiewijzer en het Drents Energieloket.

Subsidie afkoppelen hemelwater

Er zijn beleidsregels vastgesteld waarin kaders voor de subsidiemogelijkheden bij de afkoppeling van hemelwaterafvoer mogelijk worden gemaakt. Op de pagina Hemelwater Afkoppelen vindt u informatie over het aanvragen van deze subsidie.

Subsidie laaggeletterdheid voorkomen of verminderen

In de gemeente Coevorden heeft één op de zeven mensen moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is niet een probleem dat we als gemeente alleen kunnen oplossen. Wilt u een meewerken aan het verminderen of voorkomen van laaggeletterdheid? Bekijk de pagina Subsidie laaggeletterdheid voorkomen of verminderen voor meer informatie.

Subsidieregeling innovatie zorg en ondersteuning

De gemeente Coevorden heeft een subsidieregeling voor innovatie zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Heeft u een goed idee en wilt u bijdragen aan preventie en kwaliteitsverbetering in de zorg? Bekijk de pagina Subsidieregeling Innovatie Zorg en Ondersteuning om te kijken wat u kunt doen.

Subsidie Gezond in Coevorden

Heeft u ideeën voor activiteiten die de gezondheid of een gezonde leefstijl bevorderen? Bekijk de pagina Gezond in Coevorden of u voldoet aan de voorwaarden om een subsidie aan te vragen.

Stichting Inwoners aan Zet

Inwoners aan Zet is er voor inwonersinitiatieven binnen de gemeente Coevorden. Door de opkomst van een nieuw soort vrijwilliger wil de stichting voor inwonersinitiatieven (tijdelijk) optreden als rechtspersoon. Vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een vereniging of stichting, maar wel een goed plan hebben en dit tot uitvoering willen brengen, kunnen terecht bij de stichting.

Wilt u voor uw idee of initiatief sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met de coördinator van Inwoners aan Zet voor een vrijblijvend gesprek.

Waarderingssubsidie

Deze subsidie is voor kleine culturele instellingen in de gemeente Coevorden.Veel kleine culturele instellingen en verenigingen hebben schade ondervonden door corona en de coronamaatregelen in 2020 en 2021. Gemeente Coevorden wil met de subsidie van €300,- kleine culturele instellingen en verenigingen een steuntje in de rug geven. Lees op de pagina Waarderingssubsidie meer informatie.

Aanjaagfonds evenementen

Heeft u een idee voor een evenement in de gemeente, die de regio op de kaart gaat zetten? Bekijk de pagina Aanjaagfonds Evenementen of u voldoet aan de voorwaarden om een subsidie aan te vragen.

Regeling Verbonden in Verhalen

Heeft u een cultureel idee? Voor en tijdens het jaar 2021-2022 waarin Coevorden Culturele gemeente is, kunt u een aanvraag voor een bijdrage doen voor culturele initiatieven, ideeën, projecten en/of evenementen. Op de website cultureelcoevorden.nl vindt u meer informatie over deze subsidie en kunt u een aanvraag doen. 

Subsidieregeling Frisse Start

Gemeente Coevorden wil met de subsidie van €1.500,- financiële steun verlenen aan vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Coevorden. Met deze subsidie kunnen zij een frisse start maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Lees meer op de pagina Frisse Start

Accommodaties in de samenleving

Eigenaren van maatschappelijke accommodaties kunnen subsidie aanvragen voor een incidentele investering in groot onderhoud, renovatie, verbouw en verduurzaming. Bekijk de pagina Accommodaties in de Samenleving om de voorwaarden te lezen en hoe u deze subsidie kunt aanvragen

LEADER-Zuidoost-Drenthe subsidie voor vitaal platteland

Heeft een goed idee voor een project dat bijdraagt aan de leefbaarheid en economie in de gemeente Coevorden en Zuidoost-Drenthe? Dan kunt u een beroep doen op subsidie van LEADER Zuidoost-Drenthe. LEADER is een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland.

De gemeente Coevorden en de provincie Drenthe dragen ook bij. Doel is het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende  ideeën. LEADER is een programma  voor de regio, maar vooral ook ván de regio. Van iedereen. Bewoners, ondernemers en gemeenten. Het LEADER-programma staat daarom niet op zichzelf.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Kijk dan op de pagina van Leader Zuidoost-Drenthe. Daar vindt u onder andere voorbeelden, criteria en hoe u de subsidie kunt aanvragen.  

Stimuleringsfonds

Om het wonen aantrekkelijk te houden maken wij gebruik van het stimuleringsfonds. Heeft u goede ideeën voor uw dorp of wijk? Ideeën die ervoor zorgen dat het wonen nog prettiger wordt? Doe dan een aanvraag voor het stimuleringsfonds. Het stimuleringsfonds bestaat uit twee delen.

Het dorps- en wijkbudget voor activiteiten en/of projecten die bijdragen aan de leefbaarheid. En deel twee is de projectsubsidie. Dit onderdeel van het stimuleringsfonds is voor projecten. Kortlopend, meerjarig of structureel. Lees op de pagina Stimuleringsfonds er meer over.

Speellocaties

Er is subsidie beschikbaar voor het aanleggen van speeltoestellen en speeltuinen. Wilt u meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar info@coevorden.nl of bel naar 14 0524. Of ga meteen naar het aanvraagformulier Speellocaties (pdf, 208 kb).

Stichting Inwoners aan Zet

Inwoners aan Zet is er voor inwonersinitiatieven binnen de gemeente Coevorden. Door de opkomst van een nieuw soort vrijwilliger wil de stichting voor inwonersinitiatieven (tijdelijk) optreden als rechtspersoon. Vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een vereniging of stichting, maar wel een goed plan hebben en dit tot uitvoering willen brengen, kunnen terecht bij de stichting.

Wilt u voor uw idee of initiatief sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met de coördinator van Inwoners aan Zet voor een vrijblijvend gesprek.

 

Op dit moment zijn er geen subsidies voor de binnenstad. In 2020 waren er verschillende subsidiemogelijkheden voor de binnenstad. In loop van 2021 worden de nieuwe subsidies voor de binnenstad bekend gemaakt. 

Loonkostensubsidie

Als werkgever kunt u loonkostensubsidie aanvragen als u iemand met een bijstandsuitkering in dienst neemt. Het gaat om werknemers met een arbeidsbeperking die niet volledig inzetbaar zijn. Bekijk de pagina Op zoek naar personeel voor meer informatie.

Dutch Techzone

Gaat u een bedrijf vestigen in de Coevorden óf bent u hier al gevestigd en gaat u investeren in gebouwen, uitbreiding en/of duurzame bedrijfsuitrusting? Levert u hiermee een bijdrage aan de werkgelegenheid, economische structuur, verduurzaming en innovatie? Met de Bedrijvenregeling Dutch TechZone kunt u subsidie aanvragen voor de investering in gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting. Meer weten? Bekijk de pagina Dutch Techzone.