Subsidies

Subsidie, aanvraagformulieren

Icoon kalender

U kunt bij de gemeente verschillende subsidies aanvragen. Bijvoorbeeld voor amateurkunst, voorschoolse educatie of voor initiatieven Coevorden Verbindt. 

Gezond in Coevorden

Icoon gezicht

De gemeente heeft in 2019 € 168.676.- beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid of een gezonde leefstijl bevorderen en/of de bewustwording hiervan.

Energiesubsidies

Icoon huis

Denkt u aan het plaatsen van zonnepanelen of een nieuwe boiler? Een goed idee, want energiebesparing in huis loont.

Hemelwater, afkoppelen

Icoon waterdrup

Er zijn locaties aangewezen waar het verboden is om hemelwater op het vuilwaterriool te lozen. Bekijk hier de subsidiemogelijkheden.

Regeling Culturele Impuls

Icoon gezicht

De 'Regeling Culturele Impuls' is er om incidentele culturele activiteiten in de gemeente Coevorden te ondersteunen.

Accommodaties in de samenleving

Icoon huis

Eigenaren van maatschappelijke accommodaties kunnen subsidie aanvragen voor een incidentele investering in groot onderhoud, renovatie, verbouw en verduurzaming.