Herstructureringsfonds

Het doel van deze subsidieregeling is onze gemeente mooi en leefbaar te houden en te maken. Dit doen we door subsidie te geven aan projecten die verouderde gebouwen en/of de openbare ruimte gaan verbeteren.

Een voorbeeld is: het ombouwen van een leeg gebouw waar eerst een winkel zat, naar woningen voor jongeren. Of een plein in het midden van het dorp dat een flinke opknapbeurt kan gebruiken.

Let op! De regeling vervalt op 1 september 2022. Aanvragen die niet voor deze datum zijn ingediend of niet compleet zijn worden niet meer in behandeling genomen.

U kunt subsidie krijgen voor:

  • De kosten die u maakt bij het maken van een plan, bijvoorbeeld een architect
  • Het slopen van een gebouw
  • Het verbouwen van een gebouw
  • Een combinatie van deze dingen

Om subsidie te kunnen krijgen is een aantal dingen belangrijk:

  • U moet de betaling niet op een andere manier kunnen doen (dit noemen we ook wel de ‘onrendabele top’)
  • Het project maakt de ruimtelijke kwaliteit beter
  • Het project maakt de leefbaarheid beter
  • Het project moedigt andere positieve ontwikkelingen aan
  • De mensen in de buurt moeten het idee ook goed vinden

Hoe kunt u mensen in de buurt meenemen in de plannen?

U kunt onderstaande stappen gebruiken om te laten zien wat u aan participatie doet.

1. Doel

1.a. Wat is het doel van uw plan?
1.b. Hoe wilt u dat bereiken?

2. Belangenanalyse

2.a. Wat kunnen de gevolgen van uw plan zijn voor uw omgeving?  
2.b. Voor wie gaat uw plan iets veranderen/betekenen? Benoem personen en/of organisaties.
2.c. Welke personen en/of organisaties moeten worden betrokken bij uw plan?
2.d. Hebben de betrokken personen en/of organisaties een gezamenlijk belang? Zo ja, hoe past het initiatief binnen die gezamenlijke belangen?

3. Participatie

3.a. Is er ruimte voor inbreng door betrokken personen en/of organisaties?
Zo ja, hoe ver gaat die inbreng (informeert u mensen alleen of kunnen ze ook meedenken, meewerken of meebeslissen)?
3.b. Hoe worden deze personen en/of organisaties benaderd?
3.c. Op welke manier wordt de inbreng verwerkt?
3.d. Hoe laat u deze personen en/of organisaties weten wat de reacties zijn op uw plan?

Nadat u hebt bepaald wie u gaat betrekken en hoe u dit gaat doen, is het handig om dit plan met de verschillende betrokken personen/organisaties te delen. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is.  

4. Werkwijze

4.a. Bespreek uw initiatief met de betrokken personen en/of organisaties.
4.b. Pas uw initiatief aan wanneer dat nodig, wenselijk of mogelijk is.
4.c. Vertel hoe het uiteindelijke plan tot stand is gekomen.

5. Verslag

U maakt van bovenstaande een verslag. Leg vast welke stappen u precies hebt ondernomen. Geef ook aan wat u met de reacties van de betrokkenen hebt gedaan. In welke vorm u dit doet maakt niet uit, als de stappen maar goed te volgen zijn.

Wilt u meer lezen over de voorwaarden? Bekijk dan de subsidieverordening Coevorden

Voldoet uw activiteit aan de voorwaarden? Vraag de subsidie aan via ons webformulier

Als u een aanvraag hebt ingeleverd krijgt u een bericht dat we uw aanvraag hebben ontvangen. Ook kijken we of de aanvraag compleet is. Daarna gaan we bekijken hoe goed uw project aan de voorwaarden voldoet. Binnen acht weken hoort u of we uw project gaan subsidiëren.

Wilt u meer informatie over de regeling? Neem dan contact op met Henriet Akkerman. U kunt haar telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0524 of per mail via H.Akkerman@coevorden.nl.