Informatie over bodem en omgevingsplannen opvragen

Een groot deel van de omgevingsplannen kunt u zelf online raadplegen via het omgevingsloket, regels op de kaartexterne-link-icoon. Een uitleg over het raadplegen van omgevingsplannen vind u op onze pagina wat is een omgevingsplan.

Omgevingsplan niet te vinden?

Dan kunt u een aanvraag doen per email of post. U kunt een email sturen aan info@coevorden.nl. Of u stuurt uw aanvraag per post naar Gemeente Coevorden, Postbus 2, 7740 AA COEVORDEN.

Op verzoek verstrekt de gemeente omgevingsplan- en/of bodeminformatie (makelaarsinformatie). Dit kan bij aan- en verkoop c.q. taxatie, van (on)roerende zaken als dit informatie is voor:

  • omgevingsplannen en vergunningen;
  • onderhoudstoestand en aanschrijvingen;
  • bodemverontreiniging en overige milieuaspecten.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het opvragen van een Omgevingsplan. De kosten hiervan vind u in de legesverordening.externe-link-icoon