Omgevingsplan

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024 . Iedere gemeente in Nederland heeft dan één omgevingsplan. Op deze pagina leest u daar meer over.

Een van de belangrijkste instrumenten onder de Omgevingswet is het omgevingsplan

Dit is een plan dat geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Coevorden. Dit plan bevat juridische regels van de gemeente Coevorden over de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan vervangt onder andere de huidige bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en exploitatieplannen.

Het omgevingsplan is tijdelijk

Er komen nog delen met juridische regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere verordeningen bij. Ook verplaatsen we de regels uit bestemmingsplannen en verordeningen naar het omgevingsplan. Het omgevingsplan passen we per gebied aan. Daar hebben we tot 1 januari 2032 de tijd voor.

Een omgevingsplan heeft een relatie met de omgevingsvisie

In de omgevingsvisie van Gemeente Coevorden staat welke keuzes we maken voor de toekomst. In het omgevingsplan staan alle plaatselijke regels die gelden in de fysieke leefomgeving. Daar bedoelen we de omgeving om u heen mee. Zoals gebouwen, wegen, water, natuur, bodem, lucht, geur of geluid. Het omgevingsplan gaat over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die fysieke leefomgeving. Het regelt dat er een evenwicht is. Tussen het gebruik maken van een bepaald gebied en het beschermen ervan. In de omgevingsvisie staat welke keuzes we daarvoor maken.