Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Inrit

U wilt een inrit maken bij uw bedrijf of huis. U heeft daar een omgevingsvergunning voor nodig. Wij leggen deze inrit aan voor u. U betaalt daar wel zelf voor. Dit geldt voor een normale inrit, maar ook een weg naar uw garage, of een weg over water, zoals een sloot. U leest op deze pagina meer over alle inritten.  

U vraagt een omgevingsvergunning aan 

U leest op de pagina Stappenplan aanvraag omgevingsvergunning hoe u de vergunning aanvraagt. Met een omgevingsvergunning mag u: 

 • een inrit maken; 
 • een inrit veranderen; 
 • een weg veranderen, zoals een stoep lager maken. 

Uw aanvraag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden 

In de omgevingsvergunning staan bepaalde voorwaarden. De eisen zijn in elke situatie anders. Want elk plan is anders. U leest hieronder waar u sowieso rekening moet houden:  

 • Een inrit voldoet aan de voorwaarden die staan in de ‘Beleidsregel uitwegen’externe-link-icoon
 • De ‘Algemeen Plaatselijke Verordening’ van de gemeente Coevorden geldt. 
 • U mag de openbare weg zelf niet aanpassen. Ligt uw inrit op de grond van de gemeente? Dan leggen wij tot uw erfgrens een nieuwe inrit aan. 
 • U betaalt hier zelf voor. U ondertekent een akkoordverklaring, waarin staat dat u het ermee eens bent dat u deze kosten betaalt. 
 • Let erop dat er geen belendingen aanwezig zijn op de beoogde plaats van de inrit. Met belendingen bedoelen we lantaarnpalen, aanwezige bomen, wijzigen van trottoir of trottoirbanden etc. Ook voor deze werkzaamheden betaalt u zelf.
 • De gemeente doet en betaalt de aanleg van inritten in een uitbreidingsplan. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwbouwwijk. 
 • Doet een projectontwikkelaar het uitbreidingsplan? Dan geldt dit niet. 
 • U doet een klic-melding voor u gaat graven. Doe de melding via het kadasterexterne-link-icoon, of bel naar 0800-0080
 • Legt u de inrit aan over water naar een openbare weg. Controleer of dit water van de gemeente is. Of van het waterschap.