Stappenplan aanvraag omgevingsvergunning

Wilt u iets (ver)bouwen? Of heeft u een ander initiatief om uw leefomgeving te veranderen? Denk bijvoorbeeld aan het kappen van bomen of het verleggen van uw inrit. Op deze pagina leggen we u in stappen uit wat u dan moet doen.

1. Vergunningcheck

Eerst gaat u na of er een omgevingsvergunning nodig is. Dit doet u via het Omgevingsloket

Een uitleg over een vergunningcheck vindt u op deze pagina.

Is de uitkomst dat u geen vergunning nodig hebt?

Ook als uw aanvraag vergunningsvrij is, moet u zich nog wel aan regels houden. U leest in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving aan welke regels een bouwwerk moet voldoen. In het Burgerlijk Wetboek onder burenrecht kunt u lezen hoe u rekening moet houden met uw omgeving bij het (ver)bouwen van uw leefomgeving. Komt u er niet uit, vraag dan advies aan een deskundige.

Heeft u wel een vergunning nodig, ga dan naar stap 2

2. Omgevingsplan

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, controleer dan of uw plan voldoet aan de regels van het omgevingsplan. Dit doet u met regels op de kaart in het Omgevingsloket. Een uitleg over regels op de kaart vindt u op onze pagina Omgevingsloket.

Voldoet uw plan aan de regels in het omgevingsplan?

Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen in het Omgevingsloket. Lees verder vanaf stap 3.

Past uw plan niet in het omgevingsplan?

Dan raden wij u aan om eerst een conceptverzoek te doen. Het conceptverzoek laat zien hoe groot de kans is dat wij mee willen werken aan uw plan. Op deze pagina lees u hoe u een conceptverzoek kunt indienen.

3. Documenten en informatie

Voor de aanvraag moet u verschillende documenten en/of informatie aanleveren. Dat noemen we de indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning. Die zijn vastgelegd in de Regeling Omgevingsrecht. Om het u gemakkelijker te maken hebben wij een checklist opgesteld per bouwwerk. U stuurt deze documenten en/of informatie mee met uw aanvraag omgevingsvergunning. Komt u er niet uit, vraag dan advies aan een deskundige.

4. Welstand

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning heeft u een positief welstandsadvies nodig. Welstand gaat over de kwaliteit van de gebouwde omgeving en geeft advies over uw bouwplan. Meer informatie over welstand kunt u lezen op onze pagina welstand. Het welstandsadvies vraagt u zelf aan via Het Oversticht. Bovenaan de website vindt u het formulier voor welstand en/of archeologie. Het positieve advies stuurt u mee met uw aanvraag omgevingsvergunning.

5. Participatie

Uw plan of idee kan gevolgen hebben voor uw buren en voor andere mensen die dichtbij wonen. Het is belangrijk dat u in een vroeg stadium laat weten wat uw plannen zijn. Het liefst nog vóór de vergunningaanvraag. En dat u hoort wat ze ervan vinden. Dat noemen we participatie. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning laat u weten met wie er gesprekken zijn geweest. Ook vertelt u wat daar is uitgekomen. Op deze pagina leest u meer over participatie.

U hebt nu de juiste voorbereiding gedaan om de omgevingsvergunning aan te vragen. Ga door met stap 6.

6. Omgevingsvergunning aanvragen

  • U gaat naar het Omgevingsloket Online. en kiest daar Particulier of Zakelijk
  • U klikt op de knop ‘Aanvraag/melding’
  • U logt in met uw DigiD. Doet u de aanvraag zakelijk? Dan gebruikt u de eHerkenning
  • U vult de gegevens in en doorloopt de stappen
  • U voegt bij Stap 4. Bijlage het welstandsadvies en overige documenten toe
  • Tot slot klikt u op de knop ‘Indienen’ om de aanvraag te versturen

Leges

U betaalt leges voor de aanvraag omgevingsvergunning. Leges zijn de kosten die u voor het behandelen van de aanvraag betaalt aan de overheid. U betaalt de leges ook als u geen vergunning krijgt. Meer informatie vindt u op op onze pagina Kosten voor bouwen en verbouwen.

Hulp inschakelen bij uw aanvraag?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning doet u zelf. Alle informatie over het indienen vindt u op het Omgevingsplein. Heeft u hulp nodig?

Laat u adviseren door een deskundige

Het is verstandig om u te laten adviseren door een deskundige. Denk bijvoorbeeld aan een architect, bouwkundig teken- en adviesbureau, bouwbegeleidend bureau of een milieu- adviesbureau.

Laat u adviseren door een omgevingscoach

De omgevingscoach werkt vanuit de gemeente. Heeft u een plan of een idee, maar weet u niet waar te beginnen? U kunt dan een afspraak maken met een omgevingscoach. De omgevingscoach geeft u uitleg en advies. U hoort met welke regels u te maken heeft en wat u misschien nog verder moet uitwerken. De omgevingscoach kan niets zeggen over de haalbaarheid. En doet ook geen aanvraag voor u. Maak een afspraak door te mailen naar omgevingscoach@coevorden.nl.

Heeft u andere vragen?

Komt u er niet uit op het Omgevingsplein of het Omgevingsloket? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 0524.