Stappenplan aanvraag omgevingsvergunning

Wilt u iets (ver)bouwen? Of heeft u een ander initiatief om uw leefomgeving te veranderen? Denk bijvoorbeeld aan het kappen van bomen of het verleggen van uw inrit. Op deze pagina leggen we u in stappen uit wat u dan moet doen.

1. Vergunningcheck

Eerst gaat u na of er een omgevingsvergunning nodig is. Dit doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon

Een uitleg over een vergunningcheck vindt u op deze pagina.

Is de uitkomst dat u geen vergunning nodig hebt?

Ook als uw aanvraag vergunningsvrij is, moet u zich nog wel aan regels houden. U leest in het Besluit Bouwwerken Leefomgevingexterne-link-icoon aan welke regels een bouwwerk moet voldoen. In het Burgerlijk Wetboek onder burenrecht kunt u lezen hoe u rekening moet houden met uw omgeving bij het (ver)bouwen van uw leefomgeving. Komt u er niet uit, vraag dan advies aan een deskundige.

Heeft u wel een vergunning nodig, ga dan naar stap 2

2. Omgevingsplan

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, controleer dan of uw plan voldoet aan de regels van het omgevingsplan. Dit doet u met regels op de kaart in het Omgevingsloket.externe-link-icoonEen uitleg over regels op de kaart vindt u op onze pagina Omgevingsloket.

Voldoet uw plan aan de regels in het omgevingsplan?

Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen in het Omgevingsloket.externe-link-icoon Lees verder vanaf stap 3.

Past uw plan niet in het omgevingsplan?

Dan raden wij u aan om eerst een conceptverzoek te doen. Het conceptverzoek laat zien hoe groot de kans is dat wij mee willen werken aan uw plan. Op deze pagina lees u hoe u een conceptverzoek kunt indienen.

3. Documenten en informatie

Voor de aanvraag moet u verschillende documenten en/of informatie aanleveren. Dat noemen we de indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning. Die zijn vastgelegd in de Regeling Omgevingsrechtexterne-link-icoon. Om het u gemakkelijker te maken hebben wij een checklist opgesteld per bouwwerk. U stuurt deze documenten en/of informatie mee met uw aanvraag omgevingsvergunning. Komt u er niet uit, vraag dan advies aan een deskundige.

4. Welstand

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning heeft u een positief welstandsadvies nodig. Welstand gaat over de kwaliteit van de gebouwde omgeving en geeft advies over uw bouwplan. Meer informatie over welstand kunt u lezen op onze pagina welstand. Het welstandsadvies vraagt u zelf aan via Het externe-link-icoonOversticht. Bovenaan de website vindt u het formulier voor welstand en/of archeologie. Het positieve advies stuurt u mee met uw aanvraag omgevingsvergunning.

5. Participatie

Uw plan of idee kan gevolgen hebben voor uw buren en voor andere mensen die dichtbij wonen. Het is belangrijk dat u in een vroeg stadium laat weten wat uw plannen zijn. Het liefst nog vóór de vergunningaanvraag. En dat u hoort wat ze ervan vinden. Dat noemen we participatie. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning laat u weten met wie er gesprekken zijn geweest. Ook vertelt u wat daar is uitgekomen. Op deze pagina leest u meer over participatie.

U hebt nu de juiste voorbereiding gedaan om de omgevingsvergunning aan te vragen. Ga door met stap 6.

6. Omgevingsvergunning aanvragen

  • U gaat naar het Omgevingsloket Online.externe-link-icoon en kiest daar Particulier of Zakelijk
  • U klikt op de knop ‘Aanvraag/melding’
  • U logt in met uw DigiD. Doet u de aanvraag zakelijk? Dan gebruikt u de eHerkenning
  • U vult de gegevens in en doorloopt de stappen
  • U voegt bij Stap 4. Bijlage het welstandsadvies en overige documenten toe
  • Tot slot klikt u op de knop ‘Indienen’ om de aanvraag te versturen

Leges

U betaalt leges voor de aanvraag omgevingsvergunning. Leges zijn de kosten die u voor het behandelen van de aanvraag betaalt aan de overheid. U betaalt de leges ook als u geen vergunning krijgt. Meer informatie vindt u op op onze pagina Kosten voor bouwen en verbouwen.

Hulp inschakelen bij uw aanvraag?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning doet u zelf. Alle informatie over het indienen vindt u op het Omgevingsplein. Heeft u hulp nodig?

Laat u adviseren door een deskundige

Het is verstandig om u te laten adviseren door een deskundige. Denk bijvoorbeeld aan een architect, bouwkundig teken- en adviesbureau, bouwbegeleidend bureau of een milieu- adviesbureau.

Laat u adviseren door een omgevingscoach

De omgevingscoach werkt vanuit de gemeente. Heeft u een plan of een idee, maar weet u niet waar te beginnen? De omgevingscoach geeft u uitleg en advies. U hoort met welke regels u te maken heeft en wat u misschien nog verder moet uitwerken. De omgevingscoach kan niets zeggen over de haalbaarheid. En doet ook geen aanvraag voor u. 

Maak een afspraak met de omgevingscoach door een mail te sturen naar omgevingscoach@coevorden.nl

Heeft u andere vragen?

Komt u er niet uit op het Omgevingsplein of het Omgevingsloket? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 0524.