Laaggeletterdheid voorkomen of verminderen

Op deze pagina leest u meer over het taalpunt en het aanvragen van een stimuleringssubsidie.

Het Taalpunt

Vindt u lezen, schrijven en/of rekenen lastig, ga dan naar het Taalpuntexterne-link-icoon. Het Taalpunt heeft ook digicoaches, die u helpen met het werken op de computer. Of neem contact op via info@taalpuntcoevorden.nl.

Aanvragen stimuleringssubsidie.

Wilt u meewerken aan het verminderen of voorkomen van laaggeletterdheid? En werkt u voor een maatschappelijke organisatie of bedrijf? Dan heeft u misschien wel recht op een stimuleringssubsidie. 

1 op de 7 Coevordenaren is laaggeletterd

In de gemeente Coevorden heeft één op de zeven mensen moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is niet een probleem dat we als gemeente alleen kunnen oplossen. Samen met het onderwijs, kinderopvang, bibliotheken, bedrijven en andere organisaties doen we dat.

Wat is ons doel?

Het is ons doel dat al onze inwoners voldoende basisvaardigheden hebben. Zodat ze binnen zijn of haar mogelijkheden mee kunnen doen aan de samenleving. Beter gezegd, zij kunnen spreken, schrijven en lezen in het Nederlands, rekenen en hebben digitale vaardigheden.

Het is belangrijk dat iedere inwoner die wil leren ook kan leren. Met deze subsidieregeling willen we activiteiten aanmoedigen die hier aan meewerken. Een activiteit kan bijvoorbeeld zijn: het leren lezen van recepten tijdens een kookworkshop.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

U bent een rechtspersoon, actief in de gemeente Coevorden. En wilt een activiteit organiseren die een extra bijdrage aan de lokale aanpak van laaggeletterdheid levert.

Voor welke activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

De activiteit is voor volwassen inwoners van de gemeente Coevorden. En laagdrempelig opgezet. Voor

 • non- of informele trajecten basisvaardigheden;
 • het herkennen van laaggeletterdheid, het werven, bereiken en/ of toeleiden van laaggeletterden.
  Zoals het (beter) herkennen van laaggeletterdheid, het te weten komen van de leervragen van de inwoner(s) en ze aan te moedigen hiermee aan de slag te gaan;
 • het werven en trainen van taalmaatjes.

Uitvoeringsplan Aanpak basisvaardigheden 2021-2024 

In onze aanpak volgen we vier actielijnen. De actielijnen zijn vertaald in de volgende doelstellingen:

 1. Integrale aanpak en stevig lokaal taalnetwerk

 • Het lokale taalnetwerk is verder uitgebreid.
 • Laaggeletterdheid is onderdeel van de werkprocessen van het sociaal domein.
 • De aanpak levert een bijdrage aan het verminderen van armoede en het programma Kansrijk opgroeien (link Programma Kansrijk opgroeien), het verbeteren van de gezondheid van inwoners en het vergroten van de onderwijskansen van kinderen.
 1. Vergroten bereik inwoners met Nederlands als eerste taal (NT1)

 • Er komen meer zichtbare activiteiten in onze gemeente.
 • We zetten ervaringsdeskundigen in voor het werven.
 • We proberen nieuwe wervingsaanpakken uit en benutten nieuwe vindplaatsen.
 1. Dekkend leeraanbod/ maatwerkaanpak doelgroepen

 • Voldoende aanbod van educatietrajecten op maat.
 • Een aanbod dat aansluit bij de mogelijkheden, situatie en leefwereld van de laaggeletterde en is gericht op de vaardigheden die zij nodig hebben om mee te kunnen doen.
 • Vergroten van de bekendheid en zichtbaarheid van het Taalpunt onder de doelgroep en bij professionals.
 • Betere aansluiting en soepele overgangen tussen inburgering en educatie.
 • Verbeteren van het bereik van inwoners met beperkte digitale vaardigheden en gezondheidsvaardigheden.
 1. Communicatie, kwaliteit en monitoring

 • Borging van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het Taalpunt.
 • Monitoring van de resultaten van educatietrajecten.
 • Gemeentelijke communicatie is te begrijpen door laaggeletterden.

Wilt u het volledige uitvoeringsplan lezen? Dan kunt u deze opvragen bij Gea Mepschen. Stuur haar een e-mail via g.mepschen@coevorden.nl.

Welke voorwaarden zijn er?

 • De activiteit past binnen de doelen van het Uitvoeringsplan Aanpak basisvaardigheden 2021-2024;
 • De activiteit is uitvoerbaar en realistisch;
 • U werkt in de uitvoering samen met andere organisaties of taalaanbieders;
 • Uw organisatie/ bedrijf is een rechtspersoon en heeft bij voorkeur een ANBI-registratie;
 • De activiteit duurt niet langer dan 18 maanden;
 • U vraagt niet meer dan € 2.000 subsidie;
 • U betaalt 25% van de kosten zelf, dit mag ook in natura.

Het officiële document met alle regels vindt u bij paragraaf 3.6 van het Uitvoeringsbesluitexterne-link-icoon

Aanvraagformulier en contact

Wilt u de subsidie aanvragen? Vraag dan het formulier aan via adm.teamwerk@coevorden.nl. Of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 14 0524. Een medewerker van team Actief voor Werk helpt u dan graag verder.