LEADER Platteland subsidie

LEADER Drenthe heeft subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een vitaal platteland. Met het  Leader fonds dragen provincie, gemeenten en Europa samen bijdragen aan een duurzame toekomst,  de leefbaarheid en economie in de regio ost-Drenthe en West-Drenthe.

Plattelandscafé

Heeft u als inwoner, ondernemer of organisatie in de gemeente Coevorden een goed idee dat bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig platteland? Bijvoorbeeld op het gebied van economie, leefbaarheid of klimaat? Ben je benieuwd wat LEADER voor Drenthe of voor jou kan betekenen? Kom dan op 4 oktober tussen 17.00-21.00 uur langs in MFC “de Brink” in Sleen.

Subsidie

De Lokale Actiegroep organiseert deze plattelandscafés om projectideeën met elkaar uit te wisselen, elkaar te inspireren en elkaar verder te helpen. Samen kunnen we ons platteland mooier en vitaler maken. Voor goede ideeën is bovendien geld beschikbaar vanuit LEADER: het Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland. 

Wat is LEADER? 

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. LEADER subsidieert niet alleen, het wil ook helpen bij het ontwikkelen van plannen en projecten. De filosofie is: mensen samenbrengen, het proces op gang brengen en stimuleren dat er dingen gebeuren. Het nieuwe LEADER-programma voor Drenthe gaat in het najaar van 2023 van start.

Projecten

In het verleden zijn er tal van mooie projecten met hulp van Leader subsidie tot stand gekomen. Bijvoorbeeld het verduurzamen en toekomstbestendig maken van maatschappelijke gebouwen en het innoveren van toeristische voorzieningen op het platteland. Voor de komende periode waarin Leader geld beschikbaar is denkt de Lokale Actiegroep aan dit soort ideeën:

  • Nieuwe zorginitiatieven die aansluiten bij de behoefte in het gebied;
  • Benutten van vrijkomende gebouwen voor andere bedrijvigheid of nieuwe woonvormen;
  • Samenwerking tussen landbouwbedrijven, ondernemers en inwoners uit de omgeving, bijvoorbeeld over klimaat, biodiversiteit of verbreding;
  • Duurzame, circulaire en toekomstbestendige voorzieningen.