LEADER Platteland subsidie

Vanaf 8 mei 2024 stelt provincie Drenthe het LEADER-programma open voor subsidieaanvragen. LEADER Drentheexterne-link-icoon heeft subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een vitaal platteland. Met het Leader fonds dragen provincie, gemeenten en Europa samen bij aan een duurzame toekomst,  de leefbaarheid en economie in de regio Oost-Drentheexterne-link-icoon en West-Drentheexterne-link-icoon.

Subsidie

De Lokale Actiegroepexterne-link-icoon organiseert deze plattelandscafés om projectideeën met elkaar uit te wisselen, elkaar te inspireren en elkaar verder te helpen. Samen kunnen we ons platteland mooier en vitaler maken. Voor goede ideeën is bovendien geld beschikbaar vanuit LEADER: het Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland. 

Wat is LEADER? 

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. LEADER subsidieert niet alleen, het wil ook helpen bij het ontwikkelen van plannen en projecten. De filosofie is: mensen samenbrengen, het proces op gang brengen en stimuleren dat er dingen gebeuren. Het nieuwe LEADER-programma voor Drenthe gaat in het najaar van 2023 van start.

Projecten

In het verleden zijn er tal van mooie projecten met hulp van Leader subsidie tot stand gekomen. Bijvoorbeeld het verduurzamen en toekomstbestendig maken van maatschappelijke gebouwen en het innoveren van toeristische voorzieningen op het platteland. Voor de komende periode waarin Leader geld beschikbaar is denkt de Lokale Actiegroep aan dit soort ideeën:

  • Nieuwe zorginitiatieven die aansluiten bij de behoefte in het gebied;
  • Benutten van vrijkomende gebouwen voor andere bedrijvigheid of nieuwe woonvormen;
  • Samenwerking tussen landbouwbedrijven, ondernemers en inwoners uit de omgeving, bijvoorbeeld over klimaat, biodiversiteit of verbreding;