Leerlingenvervoer

Voor wie?

 • Leerlingen die naar het Speciaal Basis Onderwijs en/of Speciaal Voortgezet Onderwijs gaan;
 • Leerlingen die bijzonder onderwijs volgen (bijvoorbeeld op basis van geloofsovertuiging);
 • Leerlingen die ten gevolge van chronische/structurele beperkingen niet zelfstandig kunnen reizen. Dit geldt voor het reguliere basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

Voorwaarden

 • Uw kind verblijft in de gemeente Coevorden;
 • Uw kind kan niet zelfstandig reizen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school en/of de dichtstbijzijnde toegankelijke school is verder dan de vastgestelde afstand van 6 kilometer;
 • Er wordt geen afstandsgrens gehanteerd wanneer kan worden aangetoond dat het om een chronisch/structureel beperkte leerling gaat;
 • Of u leerlingenvervoer kunt aanvragen hangt onder andere af van: wat uw kind zelf kan, of wat u kunt doen, de afstand tussen uw huis en de school en de reistijd.

Uitgangspunt is dat het vervoer van en naar school de verantwoordelijkheid is van ouder(s)/verzorger(s). Kan ik een beroep doen op leerlingenvervoer omdat ik zelf mijn kind niet naar school kan brengen en van school kan ophalen?

Geen redenen

 • werk van ouders;
 • lichamelijke beperking van ouders;
 • geen financiën om een OV-abonnement te kopen; 
 • geen familie of vrienden om uw kind naar school, sportclubs, behandeling en dagbesteding te brengen of op te halen;
 • andere kinderen in het gezin;
 • zwangerschap;
 • volgen van een cursus.

Het tweede uitgangspunt is dat leerlingen naar school fietsen (eventueel met begeleiding). Wanneer dit niet lukt kijkt de gemeente of openbaar vervoer mogelijk is. Wanneer ook dit niet lukt onderzoekt de gemeente of een vorm van leerlingenvervoer noodzakelijk is.

Vormen van vergoeding

 • U brengt en haalt uw kind zelf. Hiervoor is eventueel een vergoeding mogelijk;
 • Een vergoeding voor het openbaar vervoer met begeleiding;
 • De gemeente verzorgt groepsvervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • Groepsvervoer kan ook ingezet worden als de enkele reistijd met het openbaar vervoer langer is dan anderhalf uur en de reistijd met het aangepast vervoer tot 50 procent of minder kan worden teruggebracht. Er wordt dan wel onderzocht of deze school de dichtstbijzijnde toegankelijke school is.

Kosten

Voor sommige vormen van onderwijs betaalt u een eigen bijdrage in de kosten voor het leerlingenvervoer. 

Aanvragen

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen? Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@coevorden.nl. Wij sturen u dan het aanvraagformulier toe. 

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. In het bezwaar laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team leerlingenvervoer. Stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@coevorden.nl of bel met 14 0524