Milieumelding doen

Bedrijven met schadelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. U  hoeft dan niet altijd een omgevingsvergunning voor het milieu aan te vragen. Een milieumelding is dan voldoende.

Meldingsplicht milieuregels Bal

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt het Rijk algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het Bal geldt voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving – burgers, bedrijven en overheid.

Het Bal kan geraadpleegd worden via Wet- en regelgeving van de Overheidexterne-link-icoon. Bij een aantal activiteiten van hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een melding doen verplicht. Je kunt dit vergelijken met de milieumelding in het kader van het activiteitenbesluit.

Geldt er op grond van hoofdstuk 4 van het Bal een meldingsplicht?

Dan is het verboden om de activiteit of bepaalde onderdelen daarvan te starten zonder de melding te doen. Hierdoor is het bevoegd gezag voor de start op de hoogte van de activiteit. Bijvoorbeeld om maatwerkvoorschriften op te stellen. Of een actie door toezicht in te plannen.

In hoofdstuk 4 van het Bal staat per milieubelastende activiteit of er een meldingsplicht geldt. Ook welke informatie bij de melding hoort en de termijn waar binnen een melding gedaan moet worden. Ook staat er informatie over de termijn tussen de melding en de activiteit. De activiteit mag meestal niet eerder dan 4 weken na de melding starten.

Een milieumelding doen

Een melding doet u via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.