Natuur en milieu

Natuur en de wet natuurbescherming

Open deur

Bij verschillende activiteiten kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming

Milieu

Open deur

Duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke aspecten voor de kwaliteit van ons woon- en leefklimaat

Milieu en wetgeving

Open deur

Soms heeft u een milieuvergunning nodig. Soms is een melding voldoende

Duurzaamheid

Open deur

Gemeente Coevorden wil in 2040 energieneutraal zijn

Regionale Energie Strategie

Open deur

In Coevorden vinden we duurzaam ruimtegebruik belangrijk

Bodem en bodemonderzoek

Open deur

U kunt informatie opvragen over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een perceel

Groen, natuur en landschap

Open deur

Het grondgebied van Coevorden heeft bijzondere landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten

Geld en energie besparen

Open deur

De mogelijkheden voor hulp bij energie besparen en geld besparen op uw rekening op een rijtje