Ontheffing voetgangerszone

In de binnenstad staan afsluitpalen waardoor u niet meer op elk moment de voetgangerszone van de binnenstad in kunt rijden. De voetgangerszone bestaat uit de Friesestraat, de Bentheimerstraat, de Molenstraat en de Sallandsestraat. Op deze pagina leest u hoe en wanneer u ontheffing kunt aanvragen.

Wanneer kunt u de binnenstad wel inrijden?

U kunt de binnenstad elke dag van 07.00 tot 11.00 uur inrijden (alleen voor laden en lossen). Voor het noordelijke gedeelte van de Friesestraat gelden andere tijden. Dit is het gebied vanaf de rotonde bij het station tot de kruising bij de Molenstraat en de Schoolstraat. Hier gelden de volgende tijden: elke dag van 7.00 tot 18.00 uur. 

Bevoorradingsverkeer en koeriersdiensten moeten zoveel mogelijk gebruik maken van deze tijden. Lukt het niet om de voetgangerszone voor 11.00 uur te verlaten? Dan is uitrijden altijd mogelijk via de Bentheimerstraat of de Kerkstraat. Ook vragen we bewoners om zoveel mogelijk de aangegeven tijden te volgen.

Wilt u buiten deze tijden de voetgangerszone in de binnenstad inrijden met een gemotoriseerd voertuig? Dan heeft u een ontheffing nodig. U vraagt ontheffing aan op uw kenteken. Wilt u ontheffing aanvragen voor meerdere voertuigen? Dan vraagt u per voertuig ontheffing aan.

Wanneer komt u in aanmerking voor ontheffing?

Ontheffing aanvragen kan alleen wanneer:

  • U een eigen parkeerplaats in de voetgangerszone heeft;
  • U bij uw woonadres of bedrijf geen andere mogelijkheid heeft voor het bereiken van dit adres. Bijvoorbeeld als er geen deur aan de achterliggende straat is. Dit geldt voor bewoners en ondernemers van de Friesestraat, de Bentheimerstraat, de Kerkstraat en de Sallandsestraat;
  • Er werkzaamheden aan of in de panden moeten gebeuren die liggen in de voetgangerszone (ook hiervoor geldt als er geen andere toegangsmogelijkheid is tot het pand);
  • Er een waardetransport gaat plaatsvinden;
  • Er een verhuizing gaat plaatsvinden.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een ontheffing? Of wilt bijvoorbeeld u een evenement organiseren? Overleg dan met de gemeente via telefoonnummer 140524.

Hoe vraagt u ontheffing aan?

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u voor de voetgangerszone digitaal een ontheffing aanvragen. Als inwoner logt u in met DigiDexterne-link-icoon. Als bedrijf, vereniging of stichting gebruikt u eHerkenning.

Hoelang is een ontheffing geldig?

U vraagt de ontheffing aan voor de dagen en tijden waarop u die nodig heeft. U kunt de ontheffing aanvragen voor maximaal twee jaar. Moet u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren in de binnenstad? Dan vraagt u de ontheffing aan voor de dagen waarop u bezig ben met de werkzaamheden. Wilt u bijvoorbeeld een ontheffing omdat u woont in de binnenstad? Dan vraagt u de ontheffing aan voor een maximale duur van twee jaar. Wilt u deze verlengen na twee jaar? Dan kunt opnieuw een ontheffing aanvragen.

Wat kost een ontheffing?

Het aanvragen van een ontheffing kost €42,50. (Tarief 2024) Dit bedrag betaalt u als u de aanvraag indient. U betaalt deze kosten ook wanneer u geen ontheffing krijgt toegewezen. Lees onder ‘Wanneer kom ik in aanmerking voor ontheffing’ of u wel of niet in aanmerking komt voor een ontheffing. Twijfelt u? Bel ons dan via 140524.