Op de voorgrond schip met rode vlag in haven, rechts 3 pakhuizen, nu stedelijk museum. Links voetpad langs het water. Op de achtergrond groene bomen en blauwe lucht.

Parkeren centrum Coevorden

In het centrum van Coevorden kunt u gratis parkeren. Voor het vinden van een parkeerplaats kunt u gebruik maken van de parkeerroute in het centrum. Als u de borden volgt, komt u langs verschillende parkeerterreinen.

Blauwe zone 

In een deel van het centrum geldt een parkeerschijfzone, we geven dit aan met borden. U mag binnen dit gebied alleen op de gemarkeerde parkeerplaatsen parkeren. U mag hier niet op de stoep of langs de weg parkeren.

Ook dichtbij de winkels zijn er een aantal parkeerplaatsen die vallen onder de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen herkent u aan de met blauw aangeven lijnen in de bestrating. Op deze plekken mag u, op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur, maximaal twee uur parkeren. U gebruikt een parkeerschijf om aan te geven hoe laat u aankwam.

Ontheffing blauwe zone

Inwoners en ondernemers die in de blauwe zone wonen kunnen een ontheffing aanvragen om onbeperkt te parkeren binnen dit gebied. Het gaat om de volgende weggedeelten: Bentheimerstraat, Burg Gautiersingel, Friesestraat, Haven, Markt, Melkkade, Molenstraat, Oosterstraat en Weeshuisstraat. U kunt alleen een ontheffing aanvragen als u zelf geen eigen parkeergelegenheid heeft.

Een ontheffing kunt u online bij ons aanvragen. Dit kan met uw DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf). Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.

De ontheffing wordt afgegeven voor twee jaar. De kosten per 1 januari 2023 zijn €40,90. De ontheffing is verbonden aan uw auto. Heeft u een nieuwe auto? Dan moet u een nieuwe ontheffing aanvragen. Deze wordt weer afgegeven voor twee jaar en kost opnieuw €40,90. 

Parkeerterrein Pampert

Gaat u naar Coevorden en wilt u langer dan twee uur parkeren? Dan kunt u uw auto het beste parkeren op parkeerplaats De Pampert. Dit parkeerterrein, naast zwembad De Swaneburg, heeft ruim tweehonderd plaatsen. Het terrein ligt op een paar minuten lopen vanaf het centrum. U kunt op dit parkeerterrein de hele dag gratis parkeren.