Privacyverklaring gemeente Coevorden

Inleiding

Als u diensten of producten gebruikt van de gemeente Coevorden, hebben wij gegevens van u nodig. Met deze gegevens gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we dat doen.

Hoe wij om moeten gaan met uw gegevens, staat genoemd in allerlei wetten. Dit zijn bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Om welke gegevens kan het gaan?

Denk hierbij aan de gegevens die u invult op een formulier op deze website. Of gegevens die u telefonisch aan ons doorgeeft. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • naam
 • geboortedatum
 • BSN
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom vragen wij om deze gegevens?

Zo kunnen wij u beter op weg helpen als u iets van de gemeente nodig heeft. U kunt hierbij denken aan de volgende situaties:

 • U vraagt bijvoorbeeld om een uitkering, vergunning of een paspoort.
 • Wij hebben uw bankrekeningnummer nodig voor de belastingaanslag.
 • Om met u te kunnen bellen over bijvoorbeeld uw aanvraag voor een Wmo-voorziening.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Dit staat in ons verwerkingenregister. Dat is een document waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens staan beschreven. Met een verwerking bedoelen wij alles wat je met een persoonsgegeven kan doen. Denk hierbij aan het opslaan, wissen en delen.

In het verwerkingenregister staat daarnaast beschreven:

 • Waarom wij gegevens verwerken;
 • Welke medewerker deze gegevens kan zien;
 • Hoe lang de gegevens bewaard blijven.

Soms delen wij uw gegevens met andere organisaties

Dit doen wij alleen als dat nodig is voor onze dienstverlening. Ook doen wij dit alleen als dat volgens de wet mag. Wij hebben overeenkomsten gesloten met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig blijven.

Hoe zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig blijven?

Dit staat beschreven in verschillende wetten. Ook hebben wij beleidsregels waarin staat hoe wij uw gegevens veilig bewaren. Dit staat onder andere in ons Informatiebeveiligingsbeleid. Voor gemeenten bestaan speciale regels over veiligheid van persoonsgegevens. Dit noemen we de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben?

Dan kunt u dat altijd opvragen. Dat noemen wij een inzageverzoek. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, dan kunt u dat ook aanvragen. Klopt er iets niet of wilt u iets anders weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben voor vragen over privacy speciale contactgegevens:

U kunt ons ook altijd bereiken via onze algemene contactgegevens:

Cookies

De gemeente gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wij zetten cookies op onze website van Google Analytics, Siteimprove en Readspeaker. De meetgegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan anderen verstrekt. Wilt u geen cookies meer ontvangen? Dan kunt u dat instellen via uw internetbrowser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.