Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Publiek terrein

Uw plannen hebben invloed op de openbare ruimte. U verandert iets aan de openbare ruimte. Dat is bijvoorbeeld een verandering aan: 

  • nutsvoorzieningen 

  • verhardingen 

  • riolering en water 

  • straatmeubilair 

  • openbare verlichting 

  • groenvoorzieningen 

U leest op deze pagina meer over de regels die daarvoor gelden. 

U maakt een plan

Bij het maken van een plan houdt u er rekening mee dat het breed gedragen wordt. U levert een projectplan in met omschrijving van de werkzaamheden en een tekening.

Door te bellen naar 14 0524 neemt u contact op met de gebiedscoördinator. Zij zetten uw plan uit binnen de gemeente. Het plan beoordelen we. We laten u dan weten of we wel of niet meewerken.

We maken een contract 

Als we wel meewerken maken we een contract op met daarin de voorwaarden benoemd. Voorwaarden kunnen gaan over bijvoorbeeld beheer en onderhoud. In dit contract staat ook een planning van het uitvoeren van uw plan. U ondertekent dit voordat u begint aan uw project. Daarmee geeft u aan dat u het eens bent met de eisen van de gemeente. 

We houden toezicht terwijl u uw plan uitvoert 

Volgt u de eisen voor de openbare ruimte niet, of niet helemaal? Dan spreken we u daarop aan. U zorgt er zelf voor dat fouten gecorrigeerd worden. 

De gemeente neemt de openbare ruimte weer over aan het eind van uw project 

U zorgt tussendoor zelf voor: 

  • de voorbereiding 

  • de aanleg 

  • de aanpassing van fouten als die ontstaan 

U houdt rekening met licht in de openbare ruimte 

Verlichting zorgt voor veiligheid en beleving. We vinden het belangrijk dat u daarop let tijdens uw werkzaamheden. U houdt ook rekening met andere belangrijke thema’s, zoals energiebesparing, zo min mogelijk lichtvervuiling en het beschermen van het donker. Het beleidsplan van de gemeente geeft als doel: ‘Donker waar mogelijk, licht waar nodig.’ 

De provincie heeft ook beleid voor verlichting in de openbare ruimte. U leest daar meer over in de Omgevingsvisie Drentheexterne-link-icoon.