Openbaar gebied

Water en riolering 

Open deur

Wij vragen in de planvorming aandacht voor wateraspecten

Publiek terrein

Open deur

De gemeente stelt een programma van eisen op voor de zaken die spelen in de openbare ruimte

Nutsvoorzieningen 

Open deur

Algemene voorzieningen zoals elektriciteit, water en gas spelen een rol bij het aanvragen van een vergunning