Reclame plaatsen

Wilt u een reclamebord aan uw huis ophangen? Of wilt u een uithangbord aan uw bedrijfspand bevestigen? Afhankelijk van hoe lang u de reclame wil plaatsen, vraagt u een ontheffing of een vergunning aan.


U moet een ontheffing of vergunning aanvragen, omdat anders iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Nu wordt het stadsgezicht beschermd. Ook voorkomt de ontheffing of vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of doordat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.


Tijdelijke reclame

Plaatst u een reclamebord voor minder dan 31 dagen? Dan kunt u online een ontheffing aanvragen via onderstaande knop.

Langdurige reclame

Plaatst u een reclamebord voor meer dan 31 dagen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt de reclamebordenontheffing aan bij de gemeente Coevorden. Doe dit minimaal 8 weken van te voren.

Voorwaarden

Een aanvraag voor een vergunning kan onder andere getoetst worden op welstandsnormen. U moet aan deze normen voldoen. De welstandsnormen voor reclame kunt u vinden in de Welstandsnota van de gemeente Coevorden.

Wanneer krijgt u reactie van ons?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. 

Kosten

Het aanvragen van een reclamebordenontheffing kost: € 41,60 (tarief 2024).

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen. Neem contact op met team Economie & Leefbaarheid. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.